-

yakan aydınlatma


Adana Seyhan’da 4.5 milyon TL’ye satılık arsa!

Yazar:

16.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Adana Seyhan’da 4.5 milyon TL’ye satılık arsa!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN

S.No:1

İlçesi:Seyhan

Köyü/Mahallesi:Kanalüstü Mah.

Ada No:2714

Parsel No:2

Yüzölçümü (m2):7.131,00

Hazine Hissesi m2:3.018,50

Fiili Durum:İşgalsiz

Cinsi:Arsa

İmar Durumu: Konut Alanı

Tahmin Edilen Bedeli (TL):4.528.000,00

Geçici Teminatı (TL):452.800,00

İhale Tarihi:29.02.2016

İhale Saati:10:00

1 – Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 – Satışa sunulan taşınmazların, Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 – Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 – a) İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek kişilerin;

1) nüfus cüzdan örneğini,

2) geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu

3) bu kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin;

1) siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini,

2) vergi kimlik numarasını,

3) tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini,

4) geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu,

c) Kamu Tüzel Kişilerinin;

Bu kişiler adına ihaleye katılacak olanların ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu, ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek/teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 – Süresiz Geçici Teminat Mektubunun, 2886 sayılı Kanuna gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.

6 – Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacakların verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazlarının tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.

7 – Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.

8 – İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

9 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 – İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar yerlerinde gösterilecektir.

İlan olunur.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (322) 459 83 70 – 458 83 66

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi’ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS