Ankara’nın ulaşım sorunu mecliste!

Yazar:

28.03.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Ankara’nın ulaşım sorunu mecliste!

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başkentin ulaşım sorununu Meclise taşıdı. Nazlıaka, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlamasını istediği önergesinde, “Ankara’nın kaldırımları ve yolları, insan ve yaya trafiğini taşıyamaz hale gelmiştir. Ankara’da sabah ve akşam saatlerinde trafik özellikle ana arterlerde- bir çileye dönüşmüş durumdadır. Bu durum her geçen yıl daha kötüye gitmektedir. Yollar ve altyapı dikkate alınmadan gerçekleştirilen kentleşme pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir” dedi.

Ankara Ulaşım Ana Planı (AUAP 2038) diğer adıyla  Ankara  Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı’nın yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Rektörü arasındaki 2013 (Şubat) yılında bir protokol imzalanmıştır. Aradan üç yıl geçmesine karşın planla ilgili kamuoyuyla ve ilgili meslek kuruluşlarıyla paylaşılan bir bilgi bulunmamaktadır.

Nazlıaka, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlamasını istediği önergesinde, “ Ankara’nın kaldırımları ve yolları, insan ve yaya trafiğini taşıyamaz hale gelmiştir. Ankara’da sabah ve akşam saatlerinde trafik -özellikle ana arterlerde- bir çileye dönüşmüş durumdadır. Bu durum her geçen yıl daha kötüye gitmekte-

dir. Yollar ve altyapı dikkate alınmadan gerçekleştirilen kentleşme pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir” dedi.

Bu bağlamında;

1- Ankara Ulaşım Ana Planı (AUAP2038) çalışmalarında hangi noktaya gelinmiştir? Bugüne kadar planla ilgili olarak hangi kurum ve kuruluşlardan görüş ve yardım alınmıştır? Kapsamı nedir?

2- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2013 yılında yapılan protokolün süresi nedir? Bu sürede bir değişikliğe gidilmiş midir? Gidildiyse gerekçesi nedir?

3- Protokol hükümlerine göre üst ölçekli Ankara kentinin yeni nazım imar planı yapılması öngörülürken Haziran ayında çıka-

rılan “Mekansal planlar yapım yönetmeliği” ile “nazım plan” yerine “strateji planı” uygulamasına geçildiği, bu durumun protokol hükümlerine, planlama disiplini ve imar kanuna uygun olmadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu durumun düzeltilmesi için hangi iş ve işlemler yapılacaktır?

4- Ankara Ana Ulaşım Planı çalışması için ayrılan ve kullanılan kaynak miktarı ve yapılan harcamaların kanuni dayanağı nedir?

5- Ankara Ana Ulaşım Planı’nın hazırlık çalışmalarında kullanılacak olan yerleşim yoğunluğu, araç sayısı ve trafik sıklığı gibi hususların doğru yöntemlerle saptanmadığı iddiaları bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmalar hangi yöntemler ve hangi kurumlara yaptırılmıştır?

6- Ankara trafiği ile ilgili olarak, AOÇ, teleferik ve ben-

zeri belediye uygulamalarının da talimat ve sipariş yolu ile üst plana uygunluğu sorgulanmadan ve fizibilite raporları hazırlanmadan yeni plana işleneceği yönünde iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar doğru mudur?

7- Basına yansıyan haberlerde proje yürütücüsü, müellif üst kadrosunun meslek formasyonlar itibariyle “şehir planlamacısı” dışındaseçilen akademisyenlerden oluştuğu doğru mudur? Bu kişiler kim tarafından atanmıştır? “Projeye Dönemsel Katkı Verenler” isim listesine, çalışma bittikten sonra şehir plancılarının eklendiği iddiası doğru mudur? Bu projede yer alan kişilerin unvanları ve projedeki görev süreleri nedir?

8- AUAP Projesinde koruma planlaması konusunda uzman olmayan, yayınları bulunmayan akademisyenlerin yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde görevlendirildiği iddiası doğru mudur?”

Yedigün

inşaat mühendisliği programları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

18.09.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 2840 ₺ 2840 ₺ 2870 ₺
İzmir 2780 ₺ 2815 ₺ 2845 ₺
Karabük 2800 ₺ 2850 ₺ 2850 ₺
Biga 2800 ₺ 2820 ₺ 2840 ₺
Payas 2830 ₺ 2860 ₺ 2890 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ