Antalya Serik’te kentsel dönüşüm başlıyor!

Yazar:

21.03.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Antalya Serik’te kentsel dönüşüm başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Serik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için  Haksahipliği Tespit Değerleme, Kentsel Tasarım, Mimari Proje, Modelleme, Fizibilite, Uzlaşma Görüşmeleri Hizmet ve Teknik Danışmanlık Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edecek.

 

İhale edilecek

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecek

 

Onaylı Nazım İmar Planında proje

Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında onaylanan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planında Serik Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesiyle ilgili olarak Serik Merkezi’nin; nüfus kapasitesinin ve merkez özelliklerini taşıyan yerleşim alanlarının gerektirdiği sosyal ve teknik alt yapı standartlarının yetersizliği sebebiyle trafik sıkışıklığının yaşandığı, niteliksiz ve sağlıksız mekânları ile yaşam kalitesi düşük bir merkez haline geldiği ifade edildi

 

Merkez trafik yoğunluğu azaltılacak

Serik Merkezinde yeni ulaşım öngörüleri ile trafik yoğunluğunun azaltılması, merkezde fonksiyonel uzmanlaşma sağlanması, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacının karşılanarak yaşam kalitesi yüksek kent mekânlarının yaratılabilmesi amacıyla kentsel dönüşüm alanı önerildi. Önerilen kentsel dönüşüm alanı yaklaşık 372 hektar büyüklüğünde. Dönüşüm önerilen alanda öngörülen temel plan kararında birisi ulaşım omurgasının yeniden düzenlenmesi. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğu azaltılacak.

 

Transit geçiş

Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde yer alan ve mevcutta Toptancı Hal olarak kullanılan alan ise Belediye Hizmet Alanı, kentsel yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlandı. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan önemli plan kararından bir diğeri de Antalya-Alanya (D400) Karayolunun Serik Merkezden geçen yaklaşık 1 kilometrelik bölümünün (Akdeniz Caddesi- DSİ arası) yer altına alınarak transit geçisin yer altından sağlanması.

 

Kent meydanı ve yeşil alanlar

1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planında Serik Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi için alınan diğer plan kararları şöyle: D400 Karayolu mevcut durumda Serik İlçesi’nin kuzeyi ve güneyi arasında iletişimi koparan yapay bir eşik konumundadır. D400 Karayolunun yer altına alınan bölümünde yolun üst kısmının kentsel tasarım projelerine dayalı olarak kent meydanı, yeşil alanlar ve nitelikli ticaret alanları ile kentin kullanımına açılması, kentin kuzey ve güney bağlantısının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Sanayinin başka yere taşınması

Planlama ilkelerinde Sanayi Alanlarının yerleşim alanlarından uzakta çevre koruma ve sağlık koşullarına uygun olarak organize edilen bölgelerde yer alması gerekmektedir. Bu kapsamda yerleşim alanı içerisinde sıkışmış ve sağlıksız bir ortam oluşturan Serik Merkezinde yer alan Küçük Sanayi  Sitesi kentsel dönüşüm alanı sınırı içerisine dahil edilmiştir. Kent Merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinin kent kuzeyinde yerleşim alanı dışında belirlenen yaklaşık 58 hektarlık bir alanda yeniden organize bir şekilde yeniden yapılanması öngörülmektedir. Bu kapsamda yeni Küçük Sanayi Sitesi alanı da Kentsel Dönüşüm Alanı olarak öngörülmüştür.

 

Sanayi alanı Konut, ticaret ve turizm alanı

Şehir merkezinden kaldırılması öngörülen Küçük Sanayi Sitesi Alanı ise Konut+Ticaret+Turizm Alanı olarak planlanmıştır. Ancak bu alanın klasik imar planı yaklaşımı ile değil, içinde kent meydanı, yeşil alanlar, kongre merkezi gibi kullanımların yer aldığı daha çok kamunun ortak yararlanabileceği fonksiyonlar ile donatılmış bir kentsel tasarım projesine dayalı olarak planlanması öngörülmektedir. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde dönüşüm projelerinin etaplar halinde yapılabileceği öngörülmektedir.

Analya İleri

inşaat mühendisliği programları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

18.09.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 2840 ₺ 2840 ₺ 2870 ₺
İzmir 2780 ₺ 2815 ₺ 2845 ₺
Karabük 2800 ₺ 2850 ₺ 2850 ₺
Biga 2800 ₺ 2820 ₺ 2840 ₺
Payas 2830 ₺ 2860 ₺ 2890 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ