-

yakan aydınlatma


Antalya’da 6 milyon TL’ye satılık 7 arsa!

Yazar:

28.10.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Antalya’da 6 milyon TL’ye satılık 7 arsa!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Antalya Alanya Milli Emlak Müdürlüğü, Mahmutlar, Kestel, Yeniköy ve Oba Mahalleleri’nde bulunan 7 gayrimenkulü satışa çıkardı. Ham toprak ve arsa cinsindeki gayrimenkullerin toplam bedeli 6 milyon 66 bin 324 TL olarak belirlendi.

 

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2- 1 ve 5 no.lu taşınmazlar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Tercihli Kullanım Alanında kalmaktadır. TAKS:0,25 KAKS:1,50 olmak üzere 6 kat olup, söz konusu parseller çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamaz.

3- 2, 6 ve 7 no.lu taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanında kalmakta olup, EMSAL:0,75 olmak üzere 4 kata müsaadelidir.

4- 4 no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, TAKS: 0,20, KAKS:0,80 olmak üzere 4 kata müsaadelidir.

5- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

7- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı ( Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

8- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

10- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks : 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi’ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS