Çizgi film oyunları mario oyunları

Yazar:

25.08.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

Çizgi film oyunları mario oyunları


 

 

Kişi problemlerinin çözümünde faydalı bulduğu, kendi uyumunda hoşuna gittiği, kendi değerler sistemi bunu gerektirdiği kısaca kendi değerlerinin en yüksek düzeyde kabulünü gerektirdiği için birtakım

görüş, düşünce ve davranışları benimser. çizgi film oyunları Model olarak benimsenen etkenin niteliği düşünce ya da davranışın içselleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Fakat burada

önemli olan nokta model olarak benimsenen varlığın güvenirliğidir (Kelman, 1961: 65).

Benimseme aşaması kişinin diğer dış etkenlerin etkisinden kısmen uzak, ama onlarla bazı

alanlarda içli dışlı olduğu, nihai anlamda kendisinden kaynaklanan davranışların etkili

olduğu aşamadır. Burada diğer insanların görüş ve düşünceleri, onların beklentileri ve

yönlendirmeleri fazla etkili olmamaktadır. çizgi film oyunları Kişi bir davranışı hukuk, gelenek-görenekler, örf adetler, inanç, ahlak gibi farklı etkilerden yola çıkarak, yani kendi değerler sistemi

çerçevesinde benimser. Kağıtçıbaşı’na (2005: 95) göre modellemedeki bu üç aşama kişiye farklı yararlar sağlar. Taklit kabul görme, ödüllendirilme ve cezalandırılma; özdeşleşme diğer insanlara

benzemeye çalışma, onlar gibi olma ve benimseme ise doğruyu anlama ve uygulama

gereksinimi gibi alanlarda kişiye fayda sağlar. ben10 oyunları oyna Fakat birçok davranışın taklit düzeyinde kalıp bunların içeriklerini sorgulamama ve bunları benimseme düzeyinde uygulamama

çocuğun gelecek hayatında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Muş ili sınırları içerisindeki ilköğretim okullarından merkezde yer alan iki ayrı okul

inşaat yapma oyunu

seçilerek ‘kümeleme örneklem’ yoluna gidilmiştir. Seçilen okullar ‘Fatih İlköğretim Okulu’

ve ‘Atatürk İlköğretim Okulu’dur. Örneklemin cinsiyet dağılımı ‘36 erkek’, ‘30 kız’

öğrenci şeklinde olurken; yaş dağılımı ise ‘5 yaşında’ 20 öğrenci ve ‘6 yaşında’ 46 öğrenci

şeklindedir. Bu okullardaki ana okul öğrencileri tesadüfî yolla seçilmiş ve bu şekilde

66 öğrenci ile görüşülmüştür. ben10 oyunları oyna Detaylı bilgi edinmek amacıyla ve öğrencilerden cevap alınamayacak hususlarda ise öğretmenler ve anne-babalara başvurulmuş, böylece doğru

bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya ve örnekleme ilişkin elde edilen veriler şunlardır: Anne-babalarının gelir durumları dikkate alındığında, bu çocukların gelir düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülür. Geliri, 1000 TL ve altında olan katılımcı grubu % 47,0 oranında iken; katılımcıların

% 16,7’sinin 2000 TL üzerinde gelire sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin anne ve babalarının mesleklerine bakıldığında ise annelerin % 95,5’inin ‘ev hanımı’ olduğu görülmüştür. Oldukça az bir kesim (% 4,5) ise ‘öğretmendir’. Baba meslekleri ise annelerin sahip oldukları mesleklere göre daha farklılaşmıştır. ‘Kamu görevlisi’ olarak yaşamını sürdüren babalar % 34,8 oranında iken, en fazla baba mesleği % 48,5 oranı ile ‘İşçi-Çalışan’ kategorisinde bulunmaktadır. Geriye kalanlar ise ‘Esnaf-Tüccar’

(% 16,7) olarak mesleklerini icra etmektedirler. mario oyunları oyna Öğrencilerin kendilerine kimleri model aldıkları konusu ise Tablo 1’de belirtilmiştir. Buna göre öğrencilerin en fazla babalarını, daha sonra büyük kardeşlerini ve annelerini örnek aldıkları son olarak da öğretmenlerini örnek aldıkları görülmüştür. Cinsiyete göre yapılan ki-kare analizinde rol model olarak alınan bireyin cinsiyete

göre değişip değişmediğine bakıldığında anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Tablo 2 değerlendirildiğinde

kız öğrencilerin en fazla annelerini, erkek öğrencilerin ise en fazla babalarını

model aldıkları görülmüştür. Kız öğrenciler ikinci sırada öğretmenlerini ve daha sonrada

büyük kardeşlerini rol model olarak benimsemekte, erkek öğrenciler ise babalarından

sonra büyük kardeşlerini model olarak seçmektedirler mario oyunları oyna Önemli olan bir diğer nokta ise öğrencilerin neden ve hangi sebeplerle rol modelleri tercih ettikleridir Buna göre öğrenciler kendilerine rol model olarak seçtikleri kişileri ilk önce kendilerine zaman ayırma, beraberce oyun oynama, vakit geçirme ve sevme durumuna göre tercih ettikleri görülmüştür.

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler :

YORUMLAR

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

04.12.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 5130 ₺ 5100 ₺ 5070 ₺
İzmir 4995 ₺ 4970 ₺ 4920 ₺
Karabük 5100 ₺ 5050 ₺ 5000 ₺
Biga 5020 ₺ 5000 ₺ 4980 ₺
Payas 4960 ₺ 4930 ₺ 4900 ₺
Gebze 5060 ₺ 5030 ₺ 5000 ₺
Samsun 5150 ₺ 5150 ₺ 5080 ₺
Ankara 5120 ₺ 5090 ₺ 5060 ₺
Bursa 5065 ₺ 5040 ₺ 4990 ₺
Kütahya 5065 ₺ 5040 ₺ 4990 ₺
Sivas 5070 ₺ 5040 ₺ 5010 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ