-

Endüstri Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları

Yazar:

20.03.2022

Kişi Okumuş

0 Yorum

Endüstri Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği en eski 5 mühendislik dalından biridir. Malzeme ve üretim aşamasını denetleyen bunu geliştirmeyi amaçlayarak verimlilik sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Daha iyi malzeme, daha iyi hizmet, daha iyi üretim konularını sorun edinir ve bunlar için AR-GE çalışmalarını sürdürür.

Endüstri mühendisi nasıl olunur, ülkemizde lise eğitimini tamamlamış her birey üniversite sınavlarına girerek bu mesleği tercih edebilir. Lisans düzeyinde eğitimi 4 yıllıktır. Mesleki ve teknik bilgilerin kazandırıldığı bu eğitimi tamamlayan kişiler ‘Endüstri Mühendisi’ unvanı alır, mesleğini icra edebilir. Yurt dışında eğitim süreleri ve bölüm kapsamı değişebilir.

 

Endüstri Mühendisliği Dersleri

Endüstri mühendisliği eğitiminde teknik bilgilerin yanı sıra sistemlerin tasarımlarını da yaparlar. Bu sistemlerin üretkenliğini ve niteliğini geliştirmek için teknik konularda kazanımlar 4 yıllık eğitimde verilir. Bu eğitimde aldığı dersler şöyledir; fizik, kimya, endüstri sosyolojisi,  teknik resim, malzeme, mukavemet, ekonomi, bilgi işlem, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, üretim yöntemleri, nümerik (sayısal) analiz, tesis planlaması, üretim planlaması, kalite kontrolü, şebeke analizi, lineer cebir, mühendislik ekonomisi, maliyet ve yönetim muhasebesi, ergonomi, sistem analizi, iş hukuku gibi derslerdir. Bu dersler üniversitelere göre değişiklik gösterir.

Endüstri mühendisliği bölümü zor mudur, mühendislik dalı olduğunu unutmamak gerekir. Sorumluluk duygusu gelişmiş, iş birliği içinde çalışabilir, analitik düşünebilir ve çözüm odaklı kişilerin bu mesleği başarıyla icra edeceğini söyleyebiliriz.

 

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisleri üretim ve hizmet faaliyetlerinin daha iyi kalitede, verimlilikte ve maliyette olması için tasarımlar ve çözümler sunar, mevcut olan sistemleri geliştirerek iyileştirmeyi amaçlar, işletmeler için ekonomik önlemleri yaratır. Verimlilik anlayışı geliştirirken işçiler ve müşteriler için esnek faydacı ve yaşam kalitesini artırıcı unsurları meydana getirir, yönetim ve üretim arasında bağlantıyı sağlar, rekabet gücünü artırarak ekonomik iyileştirmeler de sağlarlar. Ayrıca Üretilecek ürene göre planlama yapar, hammadde ve ürün kontrolünü sağlar, yöneticiler için tablolar hazırlar, çalışanların verimli olması için iş bölümü de yapar. Çalışma alanları çok çeşitlidir. Üretimin olduğu her alanda çalışabilir. Lisans eğitiminde birçok farklı dersi alması bu konuda şansını artırır.

Endüstri mühendisi organizasyon, planlama (yatırım, üretim, kapasite), çizelgeleme (bakım onarım, personel, taşıt), kaynak paylaştırılması, malzeme akışı, bilgi akışı, kalite kontrol ve ergonomi sistemleriyle de ilgilenmekte bunlar için yeni teknolojiler üretmektedir. Üretim Planlama Mühendisi, Tedarik Zinciri Planlama Uzmanı, Satış/Pazarlama Müdürü, Finansal Planlama Uzmanı, Lojistik Müdürü, Kalite Mühendisi, Güvenlik Mühendisi, ERP Danışmanı, İnsan Kaynakları Müdürü, Risk Yönetimi Uzmanı, Depo Müdürü, İş Geliştirme Uzmanı, Müfettiş, Portföy Yöneticisi olarak da görev alabilir. Endüstri mühendisliği nasıl bir meslek derseniz yoğun bir çalışma ortamı vardır. Yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışabilir, ekip çalışması içinde bulunur. Çok yönlü, yenilikleri takip eden, iletişim odaklı bir meslektir diyebiliriz. İş ilanları pek çok sektörden olabilir. Bu bölümü bitirmiş ve kendini geliştirmiş kişilerin iş bulması her meslekte olduğu gibi burada da daha kolaydır. Yancı dilin olması, gerekli programlarda uzman olmak aranan elaman olmanızı sağlar.

Akademik olarak ilerlemekte bu meslekte mümkündür. Lisans sonrası yurt içinde veya yurt dışında master programlarını başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde öğretim görevlisi olarak dersler verebilir. Bunun için ülkemizde ALES ve YDS gibi sınavlara girerek yeterli puanları alarak bu yolda adım atmış olursunuz.

 

Endüstri Mühendisliği İş İmkânları

Endüstri mühendisliği iş olanakları oldukça fazladır. Verimlilik ve üretim üzerine çalışan bu mühendislik dalında pek çok sektörde çalışma şansı vardır. Üretim sektöründe, pazarlama ve satış sektöründe, araştırma ve geliştirme sektöründe, bilişim sektöründe, proje yöneticiliği ve danışmanlığı sektöründe, finans sektöründe ve hizmet sektöründe çalışabilir.

Endüstri mühendisi hangi kurumlarda iş bulabilir, bahsettiğimiz sektörlerin fabrikalarında ve şirketlerinde kamuda ise ilgili bakanlıklarda, Devlet Demiryollarında, Eti Maden İşletmelerinde, belediyelerde ve üniversitelerde istihdam edilebilir.

 

Endüstri Mühendisliği Maaşları

Endüstri mühendisleri kamuda ve özel sektörde çalışabilir demiştir. Devlet maaşları özel sektöre göre daha iyi olmakla beraber kamudaki alımların yeterli düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Artan mezun sayısının ve istihdama azlığının bunda etkisi vardır. Endüstri mühendisleri kamudaki ücretleri 11000-12500 TL arasında değişmektedir. Kamudaki ücretlerden sonra akıllar şu soru gelebilir, endüstri mühendisleri özel sektörde ne kadar maaş alır, bu konu farklılık göstermekle birlikte iyi ücretlerin ve başlangıç ücretlerinin de olduğunu söylemeliyiz. Buradaki durum kişinin kendine geliştirmesine ve çalıştığı kurumla alakalıdır. Maaşlar 3000-10000 TL arasında değişmektedir. Yurt dışında da geçerliliği olan bu mesleğin daha iyi kazançlar elde ettiğini belirtelim. En şanssız grup ise ne yazık ki yeni mezunlardır. Yeni mezun maaşları asgari ücret civarlarındadır. Kazanılan deneyimler, öğrenilen programlar ve yabancı dil gibi unsurlar maaş konusunda olumlu artılar sağlayacaktır.

Kamu Mühendis ve Mimar Maaşları – 2022

Mühendis  ve mimar (1/4) 2022 ocak maaşı 11.349 TL olarak belirlenmiştir. Bu en düşük derecenin maaşıdır derece arttırkça maaş artmaktadır.  Ayrıca, maaş hesaplamasında eşi çalışmayan memura ödenen aile yardımı ile 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

  Metalurji Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları
  İnşaat Teknikerliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları
  Bilgisayar Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, planlama müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

 

 

Endüstri Mühendisliği Atama Puanları

Endüstri mühendisleri hem özelde hem de kamuda istihdam edilir. Kamuda çeşitli kurumlarda çalışmak için öncelikle devlet memurluğu sınavı olan KPSS’ye girmek gerekir. KPSS 2 yılda bir mühendislik gibi kadrolar için gerçekleşir. Alımların yeterli düzeyde olmadığını ve artan mezun yükünün puanları artırdığını söyleyebiliriz. Atanmak için 90 ve üzeri bir puan almak iyi olacaktır.

 

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

puan tablosu güncellenmektedir.

  Çevre Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları
  Makine Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları
  Harita Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Çalışma Şartları ve Puanları

kaynak : https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/kategori/muhendislik-maaslari

İnşaat Gündemi’ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS