Eyüp’te 3.9 milyon TL’ye satılık bina!

Yazar:

12.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Eyüp’te 3.9 milyon TL’ye satılık bina!


İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU DOSYA NO : 2015/184 SATIŞ
GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Eyüp., Alibeyköy Mah., Alibeyköy Şosesi Mevkii., Ada/Parsel:228/2., Yüzölçüm:613,00m2., Ana Taş. Nitelik: TARLA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; ” Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarihli ve S-7235 sayılı yazıda;”Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 228 ada, 2 parsel sayılı yer; 19.03.2005 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H:4 Kat, TAKS:0,65 yapılanmalı TİCARET Alanında kalmakta olup, 01.01.2013 tarihinden itibaren yeni yapı ruhsatı alınmamıştır. ” denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

DAVA KONUSU OLAN GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Dava konusu olan gayrimenkul İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Karadolap (Alibeyköy) Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi ile Işık Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinden dış kapı numarası 120 ve Işık sokaktan dış kapı numarası 15 olan kargir bina (tauda 246DVıb, 228 ada, 2 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 613,00M2, Ana Taşınmaz Nitelik Hanesinde; Tarla olarak kayıtlı bulunan ve parsel üzerinde Işık Sokak cepheli bulunan iki katlı kargir binanın zemin katında garaj, depo ve birinci katta bir daire vardır. Gaziosmanpaşa Caddesinden cepheli bulunan bina zemin kat+1.normal kat+2. normal kattan oluşan kargir binada; 10 tane daire ve zemin katta da 8 tane dükkan bulunmaktadır. Binalar bir hayli yıpranmış ve bakım onarım tadilat gerektirmektedirler. Binalarda su, elektrik bulunmaktadır. Bina giriş kapıları demir doğramadır. İç kapılar ahşap ve pencereler kısmen pvc doğrama, kısmen ahşap doğramadır. Zemin döşemesi kısmen mermer, kısmen marley, kısmen halıfleks, kısmen laminat kaplıdır, ve kısmen ahşap tahta kaplamalıdır. Daireler 2 oda, mutfak, banyo-wc bölümlerinden oluşmaktadır. Islak hacimleri çini döşemelidir. Binalardaki kapalı alanlar sobalı ısıtmalıdır. Dava konusu olan parseln üzerinde yer alan binaların toplam inşaat alanı 990,00M2’dır. Ana gayrimenkul belediye hizmetlerinin tamamlandığı alan kapsamında ve iyi konumdadır. Toplu taşıma araçlarından faydalanma imkanına haiz bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan binalar ruhsatsız, projesiz ve iskansız yapılardır. Taşınmazda kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı, yapı kullanma izni olmadığından bağımsız bölüm listeleri oluşturulmamıştır.” Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 3.925.000,00TL(ÜçmilyonDokuzyüzyirmibeşbin. TL) ‘ sı olduğu takdir edilmiştir.

KDV % 18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 15/03 /2016 SALI GÜNÜ saat 14.30.’ dan – 14.35′ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN – İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 15/04/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50′ sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

inşaat yapma oyunu

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 15.04.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/184 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %0 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/184 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

27.10.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4560 ₺ 4530 ₺ 4500 ₺
İzmir 4405 ₺ 4380 ₺ 4330 ₺
Karabük 4480 ₺ 4430 ₺ 4380 ₺
Biga 4440 ₺ 4420 ₺ 4400 ₺
Payas 4410 ₺ 4380 ₺ 4350 ₺
Gebze 4490 ₺ 4460 ₺ 4430 ₺
Samsun 4500 ₺ 4500 ₺ 4430 ₺
Ankara 4500 ₺ 4470 ₺ 4440 ₺
Bursa 4460 ₺ 4440 ₺ 4395 ₺
Kütahya 4460 ₺ 4440 ₺ 4395 ₺
Sivas 4540 ₺ 4510 ₺ 4480 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ