Giresun’da 21.3 milyon TL’ye satılık 2 fabrika ve arsa!

Yazar:

09.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Giresun’da 21.3 milyon TL’ye satılık 2 fabrika ve arsa!


T.C. Görele İcra Dairesi,  Giresun Görele’de bulunan 2 adet fındık fabrikası ve 1 adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin toplam bedeli 21 milyon 344 bin 583 TL olarak belirlendi.

T.C. GÖRELE İCRA DAİRESİ

2014/80 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen ipotekli taşınmazların  ve üzerindeki eklenti niteliğindeki makinaların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı    : Giresun İli, Görele İlçesi, Çeşmebaşı mah.Bük mevkii, 165 Ada, 21 parsel nolu,  5.230,00 m2 yüzölçümlü taşlık ve kumluk ve arsa, 165 ada. 22 parsel nolu, 1.860,94 m2 yüzölçümlü taşlık ve kumluk ve arsa, 165 ada, 24 parsel nolu, 450,00 m2 yüzölçümlü arsa ve 165 ada, 26 parsel nolu,  4.020,96 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı borçlular adına kayıtlı  taşınmazlar.

Özellikleri                   : Satışa konu  Giresun ili Görele ilçesi çeşmebaşı mah. Bük mevkii 165 ada, 21-22-24 ve 26 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde fındık işletme fabrikası bulunmaktadır. Fabrika binasının 799,24 m2’si  165 ada, 21 parsel üzerine, 414,34 m2’si 165 ada, 22 parsel üzerine,  198,21 m2’si 165 ada, 24 parsel üzerine ve 793,42 m2′ si de 165 ada, 26 parsel üzerine isabet etmiş olup, fabrika binasının toplam taban alanı 2.205,21 m2′ dir. Parseller üzerindeki fabrika binasının birbirinden ayrılması söz konusu olmadığından, 4 parselin üzerlerindeki eklenti niteliğindeki makinalar ile birlikte kesinleşen dosyamızdaki Mahkeme ilamındaki  değerleri üzerinden satışına karar verilmiştir. Taşınmazların ulaşım problemi bulunmayıp, Belediyenin her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazar Görele – Çanakçısı kara yolu üzerinde ve Görele ilçe merkezine takriben 1200 metre mesafededir. Parseller  üzerindeki ayrık yapı nizamda betonarme tarzda fabrika binası 2 katlı, idari binası nitelikli taşınmaz 3 katlı olarak, dış  cephesi ısı yalıtımlı trepezoidal sac kaplama ile kaplanmış olduğu, yapının betonarme karkas bina ve çelik karkas yapı tarzında olmak üzere karma yapı tarzında inşa edilmiştir. Taşınmazlar üzerinde açık otopark alanı, girişte güvenlik binası, prefabrik yapı şeklinde idari bina ve çay ocağı+dinlenme bölümü, dış cephesi sac kaplı çelik karkas yapı şeklinde tamir ve bakım atölyesi binası, betonarme ve çelik karkas şeklinde taşıt kantarı ile betonarme taş duvar şeklinde çevre emniyet duvarı yapılmış durumdadır. Yine fabrika binasının doğu cephesinde 2 adet çelik silo  şeklinde yapı mevcuttur. Fabrika binasındaki elektrik tesisatları fabrikadaki makinaların kullanımına uygun olarak düzenlenmiştir. 165 ada 21 parsel üzerine isabet eden kısımda idari hizmet binası ile bir bölüm fabrika binasından ibaret olup, fabrikanın kuzeyine isabet eden kısımdır. 165 ada 22 ve 24 parseller üzerine isabet eden kısım fabrikanın ortasına ve güney bölümüne kalan kısım olup, aynı zamanda giriş katı olarak kabuklu fındık alım yeri olarak kullanılan bölüm olmaktadır. Yine 165 ada 26 parsel üzerindeki yapı fabrikanın güney kısmına isabet etmekte olup, giriş katı olarak kabuklu fındık alım yeri olarak kullanılan bölümdür. Parseller üzerindeki yapılar haricindeki kısımlar fabrika sahası olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlar üzerindeki idari binanın taban alanı seramik tavan yüzeyleri ise alçıdan asma tavan şeklindedir. Yapıların kaliteleri iyi ve bakımlı olup, tadilata ihtiyacı bulunmayan masrafsız yapı durumundadırlar. Taşınmazların geniş evsafı ve özellikleri dosyamızdaki Mahkeme kararı ekindeki bilirkişi raporlarında mevcuttur.

Adresi           : Çeşmebaşı mah. Bük mevkii, Görele-Çanakçı kara yolu üzeri,  ada no: 165 Parsel no: 21-22-24-26 Görele/Giresun.

İmar Durumu    :   Görele Belediyesinin cevabi imar yazılarında, taşınmazlar, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak gözükmekte olup, ayrıntılı durumu dosyamızdaki plan örneğinde mevcuttur.

Kıymeti    : 10.603.302,00 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyamızdaki tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü    : 29/03/2016 günü 10:00 – 10:10 arası

2. Satış Günü    : 26/04/2016 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri    : Görele Adalet Dairesi İcra Müdürü odası.

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı    : Giresun İli, Görele İlçesi, Bahçelievler mah. Güney bük mevkii, 139 Ada,  25 Parsel, 3.279,32 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı borçlular adına kayıtlı  taşınmaz.

Özellikleri                    : Satılmasına karar verilen taşınmazın tapu kaydında arsa gözükmekte ise de, taşınmaz üzerinde yangın öncesi fındık kırma ve işletme tesislerinin bulunduğu fındık fabrikası bulunmaktadır. Fındık fabrikasının arsa üzerinde kapladığı alan 1.298,06 m2 dir. Arsanın geriye kalan bölümü ise fabrika binası sahası olarak kullanılmaktadır.  Fındık fabrikasına ait binalar birbirine bitişik nizamda fındık işletme+depo binası, fındık kırma binası,kabuk deposu, fabrika idare binası ile yemekhane ve soyunma giyinme binası olarak kullanılan yapılardan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Fabrika binası Görele-Çanakçı arasında ulaşımı sağlayan eski karayoluna cepheli vaziyette inşa edilmiştir. Taşınmazın üzerinde 5 katlı fabrika idare binası, 3 katlı fındık fabrika binası, 1 katlı depo ve garaj nitelikli yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parselin etrafının betonarme duvarlar ile çevrilerek dış bölümler ile bağlantısı kesilmiştir. Duvar üzerine yine demir doğramadan korkuluk yapılmıştır. Ayrıca fabrika binası sahasının taban kaplamasının beton kaplama şeklinde yapıldığı ve çeşitli bitki ve ağaçlardan ibaret olacak şekilde peyzaj düzenlenmesine tabi olduğu görülmektedir. Taşınmaz şehir merkezinin güneyinde kuşbakışı sahil yoluna 1500 metre ile ilçe merkezine takriben 1400 metre olarak tespit edildiği, taşınmazın batısında imar yolu ile çanakçı deresinin bulunduğu, diğer cephelerde bulunan parsellerde henüz yapılaşmanın olmadığı görülmektedir. Taşınmazın ulaşım sorunu bulunmamakta olup, belediyenin bütün alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Fabrika binasının üzerindeki 5 katlı fabrika idare binası lüks inşaat tarzında ve inşa edildiği ve her katının farklı kullanım amacına göre düzenlenmiştir.Dış cephesinin sıvalı ve boyalı vaziyette olduğu ve yapının betonarme karkas yapı bina tarzında inşa edilmiştir. Fabrika binası ise idari binaya bitişik yine betonarme karkas bina tarzında inşa edilmiştir. Kat yüksekliği  5,5 metre olacak şekilde 3 katlı yapılmıştır. Tek katlı depo ve garaj şeklinde yapılmış olan kısımların yine betonarme karkas yapı  tarzında kat yüksekliği 5,5 metre olacak şekilde yapılmıştır. İdari binanın ise normal kat yüksekliği şeklinde bodrum, zemin ve 4 adet normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak yapılmıştır. Taşınmazda betonarme kaplamalı açık otopark alanı, girişte güvenlik amaçlı yapılan otomatik demir kapı bulunmaktadır. Fabrika binasının taban kaplamasının hol ve ıslak mahallerde granit seramik ile seramik ile kaplanmış olduğu , oda bölümlerinin laminat parke olduğu ve tavanlarda asma tavan ve ışıklandırma ile kartonpiyer imalatlarının yapıldığı, pencere doğramalarının PVC esaslı plastik doğrama ve ısı camlı yapıldığı, iç kapıların dekoratif özellikte lüks mobilya kapı , dış kapının ise alüminyum doğramalı kapı şeklinde yapılmıştır. Bodrum katın depo ve kalorifer odası şeklinde düzenlediği, zemin katın misafir bekleme odası ile çeşitli odalardan ibaret olduğu, 1.katın genel müdür odası ile toplantı odası şeklinde düzenlendiği, 2.katın normal katın laboratuar odası ile elbise odası şeklinde olduğu , 3.katın muhasebe bölümü şeklinde kullanıldığı, son katın ise çok amaçlı kullanıma uygun olarak düzenlenmiştir. Bütün bu katlarda malzeme ve işçilik kalitesi  bakımından lüks imalat yapılmış olup, yapının asansör tesisatı mevcuttur. Isıtma sistemi merkezi sistem kolariferli olup, odalarda alüminyum panel radyatör kullanılmıştır. Fabrika binasının iç kısmında çeşitli çelik profiller yardımıyla yapılmış bulunan kiriş ve kolan şeklinde çelik konstüksiyon uygulamalarının yapılarak titreşimlere karşı güçlendirilmiş olduğu, taban kaplamasının anti bakteriyel özellikte kaplama ile kaplanmış olduğu, duvar ve tavan yüzeylerinin boyalı vaziyette olduğu, pencere doğramalarının PVC esaslı plastik doğrama, tabandan itibarden 10 sıra seramik ile duvar yüzeylerinin çepe çevre kaplanmış olduğu , zemin katta bazı bölümlerin kepenkle birlikte kaplanmış olduğu ve mevcut durum itibariyle kullanıma uygun bir yapıdır. Yapının toplam inşaat alanı 3.200,00 m2’dir, Bölgenin engebeli bir  topoğragik yapıya sahip olmasına rahmen taşınmaz düz ve sağlam bir zemine sahiptir.  Taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri dosyamızdaki Mahkeme kararı ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur. Taşınmaz ve üzerindeki eklenti niteliğindeki makinalar, dosyamızdaki kesinleşmiş Mahkeme ilamındaki değerleri üzerinden satışına karar verilmiştir.

Adresi    : Bahçelievler mah. Güney bük mevkii Görele – Çanakçı kara yolu üzeri, ada: 139, parsel:25  Görele/GİRESUN

İmar Durumu    :    Görele Belediyesinin cevabi imar yazılarında, taşınmazlar, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak gözükmekte olup, ayrıntılı durumu dosyamızdaki plan örneğinde mevcuttur.

Kıymeti    : 10.007.781,00 TL

KDV Oranı    : %18

inşaat yapma oyunu

Kaydındaki Şerhler    : Dosyamızdaki tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü    : 29/03/2016 günü 10:20 – 10:30 arası

2. Satış Günü    : 26/04/2016 günü 10:20 – 10:30 arası

Satış Yeri    : Görele Adalet Dairesi İcra Müdürü odası

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı     : Giresun İli, Görele İlçesi, Çeşmebaşı mah. Bük mevkii, 165 Ada,25 Parsel, 1.467,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı borçlu adına kayıtlı taşınmaz.

Özellikleri                   : Satışa konu taşınmaz, komşu parsel olan 165 ada, 21-22-24 ve 26 parseller üzerinde ortak bulunan fındık fabrikası binası niteliğindeki ana taşınmazın çevre düzenlenmesi kapsamında işlerin yapılacağı alan olarak bulunmaktadır. Taşınmaz topoğrafik ve jeolejik olarak  sağlam bir zemine sahip olup, Görele – Çanakçı kara yolu üzerindedir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde ” PARSEL ÜZERİNE HİÇBİR YAPIYA KATI VE SIVI ATIK BOŞALTIMINA MÜSAADE EDİLMEZ ” şerhi mevcuttur. Taşınmazın geniş evsafı dosyadaki bilirkişi raporunda mevcuttur. Taşınmazın dosyamızdaki kesinleşmiş Mahkeme kararındaki değeri üzerinden satışına karar verilmiştir.

Adresi    :  Çeşmebaşı mah. Bük mevkii. Görele – Çanakçı kara yolu üzeri, ada no:165, parsel no:25  Görele/GİRESUN

İmar Durumu    :    Görele Belediyesinin cevabi imar yazılarında, taşınmazlar, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak gözükmekte olup, ayrıntılı durumu dosyamızdaki plan örneğinde mevcuttur.

Kıymeti    : 733.500,00 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyamızdaki tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü    : 29/03/2016 günü 10:40 – 10:50 arası

2. Satış Günü    : 26/04/2016 günü 10:40 – 10:50 arası

Satış Yeri    : Görele Adalet Dairesi İcra Müdürü odası

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri ile tapu satım harcı  satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/80 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/01/2016

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler : ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

19.10.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4320 ₺ 4290 ₺ 4260 ₺
İzmir 4205 ₺ 4185 ₺ 4140 ₺
Karabük 4280 ₺ 4230 ₺ 4180 ₺
Biga 4230 ₺ 4210 ₺ 4190 ₺
Payas 4180 ₺ 4150 ₺ 4120 ₺
Gebze 4250 ₺ 4220 ₺ 4190 ₺
Samsun 4330 ₺ 4330 ₺ 4270 ₺
Ankara 4320 ₺ 4290 ₺ 4260 ₺
Bursa 4270 ₺ 4250 ₺ 4205 ₺
Kütahya 4270 ₺ 4250 ₺ 4205 ₺
Sivas 4290 ₺ 4260 ₺ 4230 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ