İş Güvenliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İhalelere Katılamayacak

Yazar:

28.04.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

İş Güvenliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İhalelere Katılamayacak

Kamu İhale Kurumunun (KİK) yapım işleri ve hizmet alımı ihaleleri?  uygulama yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler, Resmi gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Buna göre, değişiklik çerçevesinde her iki türdeki ihalelere katılacak  yüklenicilerin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaları ve  bu konudaki tüm giderleri karşılamaları hükme bağlandı.

Anılan düzenleme çerçevesinde çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş  yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan  hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki  risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması,  organizasyonun yapılması, gerekli araç-gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik  tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun  iyileştirilmesi, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup  uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş  sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin  sorumluluğunda olacak.

Yüklenici, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok  tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını  belgeleyemeyenleri çalıştıramayacak.

Öte yandan, yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere,  hizmetinde çalışanlar için gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve  çalıştıkları yerlerde, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine  uygun her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların  bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri,  yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık  veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare  veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uyacak. Ayrıca, bütün  giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine  ilişkin tedbirleri alacak.

Bu arada Kamu İhale Genel Tebli?ği?nde de değişiklik yapıldı. Böylece  ihaleye katılacak isteklilerin sosyal güvenlik prim borçlarının belirlenmesi  aşamasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesi  kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının da dikkate alınması hükme  bağlandı.

KİK, Mal İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşlerinde Benzer İş  Grupları Tebliğinde de değişiklik yaptı.

kaynak:yapi.com.tr

inşaat mühendisliği programları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

24.06.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3220 ₺ 3220 ₺ 3250 ₺
İzmir 3140 ₺ 3165 ₺ 3205 ₺
Karabük 3150 ₺ 3200 ₺ 3200 ₺
Biga 3170 ₺ 3195 ₺ 3220 ₺
Payas 3140 ₺ 3170 ₺ 3200 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ