-

İstanbul Beyoğlu’nda icradan 9,4 milyon TL’ye satılık fabrika!

Yazar:

04.12.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

İstanbul Beyoğlu’nda icradan 9,4 milyon TL’ye satılık fabrika!

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bedrettin Mahallesi, Havuzbaşı Değirmen Sokağı üzerinde 4 kapı numaralı, tapuda 927 ada 6 parselde kayıtlı, 1.057.00 m2 yüzölçümlü Kargır Fabrika vasıflı taşınmazın 14/25 hissesi niteliğindedir.

Keşif esnasında bina kapalı olduğundan içine girilememiştir. Ancak, dışarıdan yapı malzeme özellikleri, gabarisi, yaşı, arsasının topografyası ve geometrik şekli, vergi kaydı, dosyasındaki imar durumu ve çapı, nuKuk değerleri ile sair özelliklerinden olan konumu, rağbet derecesi, kira getirisi gibi özelliklerine itibar ec e-ek değerlendirilmiştir.

Bina yaklaşık 50-60 yaşında, arsanın hemen/hemen tamamına oturmuş olup bodrum kat, zemin kat, normal kat ve çatı katından müteşekkildir. Tadilat ile yenileme yapılmıştır. Zaman içerisinde muhtelif a-aşlaria kullanılan bina halen güvenlik firması istimalindedir. Kapalı alanı yaklaşık 2.900.00 m2 dir. Topografyası çok az eğimli, geometrik şekli dikdörtgendir. İmar durumundaki kısıtlılık (sit alanı), yaşı (50- 5C .e hisseli (14/25) hali itibariyle menfi olarak değerlendirilmiştir.

Şe.’esinde konut ve sanayi yapılarının yanı sıra İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Tesisleri, RTE Stadı ve Karakol bulunmaktadır. Deniz kıyısına yakın ulaşım kolaydır.

İmar Durumu: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi 927 ada, 6 parsel sayılı yerin 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında H=9.50 m. irtirfalı bitişik nizam Kültürel Tesis alanında kalmakta olup eski eser komşuluğu bulunmaktadır.

Kıymeti: 9.405.788.00 TL (14/25 Hisse için)

KDV Oranı: %18

Kaybındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1 Satış Günü: 07/03/2017 günü 15:10 -15:20 arası 2.Satış Günü: 07/04/2017 günü 15:10 -15:20 arası Satış Yeri: İstanbul 10.icra Müdürlüğü Mezat Salonu Satış şartları:

1-   ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-   Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1 .maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-   ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirdehakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-   Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-   İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7-   Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4138 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/11/2016

(İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS