-

İşyeri kira sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Yazar:

20.05.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum

İşyeri kira sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


İşyeri kiralamalarında, kiracı ile mal sahibinin bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. İşyeri kira sözleşmesinde dikkat edilecek hususların başında sözleşme tarafının mal sahibi mi yoksa vekili mi olduğunun öğrenilmesi, mal sahibi ile kiralama hakkında iletişime geçilmesi faydalı oluyor.

Kira sözleşmesinde belirtilen adresin kontol edilmesi, kiralanan yerin adresi ile aynı olup olmadığına bakılması faydalı oluyor.

İşyeri kira sözleşmesinde dikkat edilecek bir diğer husus ise; Kira sözleşmesinde kira bedeli olarak belirtilen tutarın hangi dönemlerde hangi oranda artırılacağının açıkça belirtilmesi.

Ayrıca, kiralama sürecinde demirbaşların neler olduğunun ve son durumlarının ne olduğunun listelenmesi de gerekli oluyor.

KİRALANAN GAYRİMENKULÜN

Dairesi :

Mahallesi :

Cadde / Sokağı / Dış ve İç Kapı Numarası :

İlçe / İl :

Kiralanan Şeyin Cinsi :

KİRAYA VEREN / MÜLK SAHİBİ

Kiraya Verenin Adı Soyadı :

Kiraya Verenin T.C. Kimlik No :

Kiraya Verenin İkametgahı :

KİRALAYAN / KİRACI BİLGİLERİ

Kiralayanın Adı Soyadı / Unvanı :

Kiralayanın T.C. Kimlik No :

Vergi Dairesi ve Nosu :

Kiralayanın İkametgahı :

Kiralayanın İşyeri/Tebligat Adresi :

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

Kiranın (Akdin) Başlangıcı :

Kira Müddeti (Akdin Süresi) : … (…) YIL

Bir Yıllık Kira Karşılığı : NET …,00 TL (… TÜRK LİRASI)

Bir Aylık Kira Karşılığı : NET …,00 TL (… TÜRK LİRASI)

Kira Artışı : Yıllık olarak (Yıllık ÜFE – TEFE Ortalaması)

Kira Karşılığının Ne Şekilde Ödeneceği : HER AYIN (EN GEÇ) BEŞİNCİ GÜNÜ AKŞAMINA KADAR … BANKASI … ŞB. TR… IBAN NUMARALI HESABINA YATIRILIR

Kiralanan Şeyin Kullanım Şekli : İŞYERİ – OFİS – GELİNLİK İMALATI VE SHOWROOM

Kiralanan Şeyin Şimdiki Durumu : SAĞLAM, TAM, TÜM ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSATI KUSURSUZ ÇALIŞIR, BOYALI BADANALI, TEMİZ VE KULLANILMAYA ELVERİŞLİDİR.

Depozito Bedeli : NET …,00 TL (… TÜRK LİRASI)

İlk Kira Bedeli : NET …,00 TL (… TÜRK LİRASI)

Kiralanan Şey İle Beraber Teslim Olunan Demirbaş Eşyanın Beyanı

2 Adet 18 BTU Hitachi Split Klima, 2 Adet 12 BTU Hitachi Split Klima, 1 Adet 18 BTU Mitsubishi Split Klima, 1 Adet Mitsubishi SRK-71HE Duvar Tipi Split Klima, 1 Adet Tüm Odaları kapsayan Havalandırma Sistemi, Mutfak Aspiratörü, Hazır Mutfak Dolapları, Mutfak Masası ve 5 adet Sandalyesi, Klozetli Banyo/Tuvalet, Arçelik Buzdolabı, Daire Girişinde Dekoratif Dosya Dolapları, Yataklı Kütüphane, Laminat Parke ve Granit Zemin, Alüminyum Doğrama ile Tamamı Stor Perdeli Pencere Sistemi, Havalandırma Sistemi, Hazır Dekoratif Kartonpiyer ve Asma Tavan Sistemi, Kalorifer Petekler takılı vaziyette, Elektrik ve Su Sayaçları ile Doğalgaz Borçsuz Olarak, Dairenin 2 adet Anahtarı Teslim Edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre :

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler, ticari, mesleki ve zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden Kanunca belirtilen oranlarda stopaj tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4. Kiracı, kiraya verenin-mülk sahibinin yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiraya verene-mülk sahibine haber vermek zorundadır.

6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiraya verene-mülk sahibine bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiraya verene-mülk sahibine haber vermek zorundadır.

8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiraya verene-mülk sahibine, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir.

11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiraya verene-mülk sahibine teslim etmek zorundadır. Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiraya verene-mülk sahibine ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralananı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16. Kiracı, kiralanana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiraya verenden-mülk sahibinden isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiraya verene-mülk sahibine teslim etmek zorundadır.

17. Kiracı, kiraya verenin-mülk sahibinin yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

1. Kiracı kat mülkiyeti kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.

2. Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir ve ciro edemez.

3. Kiracı kiralanan gayrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz. Kiralanan, (…) işleri dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

4. Kiracı kira bedelini ait olduğu ayın en geç 5’inci (Beşinci) gününde ve her ay (peşin olarak) (kiraya verenin-mülk sahibinin … Bankası … Şb. TR… IBAN numaralı hesabına ) ödemeyi taahhüt eder.

5. Kiracı kontrat bitiminde Kira bedelini, yıllık olarak % … (Yüzde …) oranı altında kalmayacak şekilde (Yıllık ÜFE – TEFE Ortalaması) oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

6. Elektrik, Su, Doğalgaz, Kalorifer, Apartmana ait giderler ile Çevre Temizlik Vergisi kiracıya aittir.

7. Kiracı, apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.

8. Kiracı, kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az Bir Ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmeyi taahhüt eder.

9. Kiracı peşinat olarak (…) mal sahibine vermiştir.

10. Kiracı depozit olarak …,00 (…) Türk Lirası mal sahibine vermiştir.

11. Kiracı vermiş olduğu peşinat ve depozitten faiz veya herhangi bir fazlalık talep edemez.

12. Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depoziti yapacağı tamirata mahsup edemez.

13. Kapılar, vitrinler, sıhhi tesisat araçları ile taşınmazın boya ve badanası sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir. Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları kalan miktarı kiracı Kontrat Başlangıç tarihi itibariyle kabul ve ödemeyi taahhüt eder.

14. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralaya veren kişiye verecektir.

15. Kiracı, taşınmazda ikamet etme kararı alması durumunda üç gün içinde aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

16. Kontrat tarihine kadar olan tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir.

17. Kontrat tarihinden sonra tahakkuk eden tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.

18. Kiralanan gayrimenkule tahakkuk edecek stopaj vergisi kiracıya aittir. Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiraya verene-mülk sahibine her üç ayda bir verecektir.

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

Adı –Soyadı-İmza

19. Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay arka arkaya ödenmemesi halinde, bedelleri muacceliyet kesbeder ve bu hal kiracı tarafından gayrimenkulün tahliyesi sebebi olarak peşinen kabul edilir.

20. Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzası ile kabul ve taahhüt eder.

21. İş bu Kontrat 1 (Bir) yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.

20. Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği takdirde kontratta yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.

İş bu kontrat … (…) sahifeden ibaret olup 2 (İki) nüsha düzenlenip, muhatapların her birine verilmiştir. İhtilaf halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Aşağıda imzaları bulunan Mal sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul etmiştir.

KEFİL

Adı –Soyadı-İmza

KİRACI

Adı –Soyadı-İmza

KİRAYA VEREN

Adı –Soyadı-İmza

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS