Kahramanmaraş Tükoğlu’nda icradan 4,1 milyon TL’ye satılık fabrika!

Yazar:

15.01.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum

Kahramanmaraş Tükoğlu’nda icradan 4,1 milyon TL’ye satılık fabrika!

Kahramanmaraş Tükoğlu İcra Dairesi tarafından 2 adar taşınmaz satışa sunuluyor. Taşınmazların toplam bedeli 4 milyon 197 bin 667 TL. İşte ihale detayları;

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kahramanmaraş il, Türkoğlu İlçe, 3412 Parsel No, taştepe mevkii ana taşınmaz nitelik Linter yağ fabrikası klinger ve müştemilatı ve arsası olup, Maryağ Tar. Ürün. Tic. A.Ş’ye aittir. Mevcut parsel üzerinde tek katlı yağ fabrikası binası + 2 katlı yağ fabrikası binası+ tek katlı yağ fabrikası ünitesi+ tek katlı yapı vardır. Mevcut binaların cinsi betonarme karkastır.

1 NOLU YAĞ FABRİKA BİNASI: Tek katlı olup oturum alanı 60 mt x 32 mt = 1920 m2’dir. Yer kaplaması betondur. Duvarlar briket sıvalı boyadır. İmalat eksikliği vardır, (kaplam, döşem, tesisat vb.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 2. Sınıf b grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/ m2’dir. Binasının oturum alanı 1920 m2 x 320,00 TL/m2 x 0,28 (inşaat durumu) x 0,75 (yıpranma payı)=460.800,00 TL

2 NOLU YAĞ FABRİKA BİNASI: iki katlı olup oturum alanı 20 mt x 32 mt= 640 m2’dir. Yer kaplaması betondur. Duvarlar briket sıvalı boyadır, imalat eksikliği vardır, (kaplam, döşem, tesisat vb.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 2. Sınıf B grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/m2’dir. Binasının oturum alanı 1280 m2 x 320,00 TL/m2 x 0,28 (inşaat durumu) x 0,75 (yıpranma payı) = 86016,00 TL

3 NOLU YAĞ FABRİKA BİNASI: Tek katlı olup oturum alanı 225,00 m2 dir. Yer kaplaması betondur, duvarlar briket sıvalı boyalıdır. İmalat eksikliği vardır, (kaplam, döşem, tesisat vb.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 2. Sınıf B grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/m2’dir. Binasının oturum alanı 225 m2 x 320,00 TL/m2 x0,20 (inşaat durumu) x 0,75 (yıpranma payı) =10.800,00 TL

4 NOLU YAĞ FABRİKASI BİNASI: Tek katlı olup oturum alanı 120,00 m2’dir. Yer kaplaması betondur, duvarlar briket sıvalı boyalıdır. İmalat eksikliği vardır, (kaplam, döşem, tesisat vb.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 2. Sınıf B grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/m2 dir Binasının oturum alanı 120 m2 x 320,00 TL/m2 x0,20 (inşaat durumu) x 0,75 (yıpranma payı) = 5.760,00 TL

5 NOLU YAĞ FABRİKASI BİNASI: Tek katlı olup oturum alanı 80,00 m2’dir. Yer kaplaması betondur, duvarlar briket sıvalı boyalıdır. İmalat eksikliği vardır, (kaplam, döşem, tesisat vb.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 2. Sınıf B grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/m2’dir Binasının oturum alanı 80 m2 x 320,00 TL/m2 x 0,40 (inşaat durumu) x 0,75 (yıpranma payı) =7.680,00 TL

Arsanın değeri : Arsanın yüz ölçümü 9.188,99 m2 x 140,00 TL m2 = 1.286.458,60

Yüzölçümü : 9.188,99 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup sanayi adsına ‘ isabet etmektedir.

Kıymeti :1.294.138,60 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : İ4/02/2017 günü 14:00 -14:10 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri : Hükümet Konağı Türkoğlu İcra Müdürlüğü

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kahramanmaraş İl, Türkoğlu İlçe, 3658 Parsel No, tapteşe mevkii ana taşınmaz içerisinde 2 katlı daire binası + 3 katlı çırçır fabrika binası + giriş kontrol binası vardır. İdare binası zemin kat ve normal kat olmak üzere 2 katlıdır. Her kat 160 m2’dir. Eski bir yapıdır. Tahminen 30 yıllıktır. Çırçır fabrikası 3 katlı betonarme karkas bina olup her kat 2150 m2 dir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 3. Sınıf A grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 490,00 TL/m2’dir Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2013 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı 2. Sınıf B grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/m2’dir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2012 yılı yapı yaklaşık birim fiyatına göre mevcut yapı (kantar binası) 2. Sınıf A grubu yapılarına girmekte olup m2 birim fiyatı 320,00TL/m2’dir.

idare binası toplam oturum alanı 320,00 m2 x 490,00 TL / m2 x 0,75 (yıpranma payı) = 117.600,00 TL

Fabrika binası toplam oturum alanı 6450,00 m2 x 320,00 TL / m2 x 0,75 (yıpranma payı) = 1.548.000,00 TL Kantar binası 25 m2 x 235,00 TL / m2 x 0,75 (yıpranma payı) =

4406.25 TL

Giriş Kontrol binası 25 m2 x 235,00 TL / m2 x 0,75 (yıpranma payı) =

4406.25 TL

Arsanın yüzölçümü: 8779,40 m2 x140,00 TL/ m2 =1.229.116,00 TL Yüzölçümü : 8.779,40 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup sanayi adsına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.903.528,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 14:30 – 14:40 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 14:30 – 14:40 arası

Satış Yeri : Hükümet Konağı Türkoğlu icra Müdürlüğü

Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci

artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer/ zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/101 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK. m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

BASIN: 521968 (www.bik.gov.tr)  Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

25.02.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3350 ₺ 3330 ₺ 3310 ₺
İzmir 3280 ₺ 3260 ₺ 3215 ₺
Karabük 3270 ₺ 3235 ₺ 3200 ₺
Biga 3290 ₺ 3270 ₺ 3250 ₺
Payas 3260 ₺ 3230 ₺ 3200 ₺
Gebze 3280 ₺ 3265 ₺ 3250 ₺
Samsun 3340 ₺ 3340 ₺ 3280 ₺
Ankara 3325 ₺ 3295 ₺ 3265 ₺
Bursa 3345 ₺ 3325 ₺ 3280 ₺
Kütahya 3345 ₺ 3325 ₺ 3280 ₺
Sivas 3340 ₺ 3310 ₺ 3280 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ