-

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı

Yazar:

06.01.2015

Kişi Okumuş

0 Yorum

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne ilk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda teşkilatı, unvanı, sayısı, sınıfı, derecesi, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 19/01/2015 – 29/01/2015

Sözlü Sınav Tarihi : 16/02/2015 – 26/02/2015

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır.

Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup. ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü ve bunlara bağlı işyerleridir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1) Genel Şartlar: – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak, – 2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.

2) Özel Şartlar:

SIRA NO Kadro Unvanı Teşkilatı Nitelikler KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Sınıfı Derecesi
1 Mühendis Merkez 1-Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 2 THS 5
2 Mühendis Merkez 1-Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 1 THS 5
3 Mühendis Merkoz 1-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar ve Entormatık Mühendisliği. Bilişim Sıstem- lori Mühendisliği. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği. Kontrol vo Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Donanımı vo Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 2 THS 5
4 Mühendis Merkez 1-Yazılım Mühendisliği. Bilgisayar vo Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 2 THS 5
5 Matematikçi Merkez 1-Matematik. Matematik-Bilgisayar. Matematik ve Bilgisayar. Matematik ve informatık. Matematik-lnformatık. Matematik -Bilgisayar Programcılığı. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar. Uygulamalı Matematik. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 4 THS 5
6 Teknisyen Merkez 1-Ortaöğretim kurumlarının Kimya Teknolojisi/Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Kimya Bölümlennin birinden mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP94 2 THS 10
7 Mühendis Taşra 1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 21 THS 5
8 Mühendis Taşra 1-Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 2 THS 5
9 Mühendis Taşra 1-Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 2 THS 5
10 Mühendis Taşra 1-Jeoloji Mühendisliği Hsans programından mezun olmak.2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 5 THS 5
11 Mühendis Taşra 1-Jeodozı vo Fotogrametri Mühendisliği . Jeodozi ve Haritacılık. Harita Mühendisliği veya Goomatık Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 7 THS 5
12 Mühendis Taşra 1-Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 5 THS 5
13 Mühendis Taşra 1-Elektnk-Elektronik Mühendisliği lisans programından mozun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 5 THS 5
14 Şehir Plancısı Taşra 1-Şehir vo Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak KPSSP3 3 THS 5
15 Tekniker Taşra 1-Ulaştırma. Karayolu Ulaşımı ve Trafik Ulaştırma ve Trafik Hizmetten önlısans programlarının birinden mezun olmak.2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahip Olmak KPSSP93 15 THS 6
Kaynak: Memurlar.net

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS