-

Kentsel Dönüşüm Soru ve Cevapları

Yazar:

18.01.2015

Kişi Okumuş

0 Yorum

Kentsel Dönüşüm Soru ve Cevapları

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Kentsel Dönüşüm Destekleri Hakkında bilgi almanız amacıyla oluşturduğumuz sayfamıza hoşgeldiniz. Aşağıdaki sorulara cevaplarını bulabilirsiniz.

Devlet, Bakanlık, Belediye, Toki; Kentsel dönüşüm ile benim evimi bedelsiz yenileyecek mi ?
Bakanlık, Belediyeler örnek teşkil etmesi amacı ile Riskli Alanlar ( kentsel dönüşüm alanı) oluşturup bu alanlarda projeler yaptığı doğrudur. Bu alanlar sınırlı ve az sayıda olup vatandaşı teşvik amaçlı yapılmıştır. Mevcut kötü bina sayısı düşünüldüğünde (2 milyon bina) tüm binaların BAKANLIK yada BELEDİYE tarafından yapılması söz konusu değildir.

Vatandaşlar kendi binalarını kentsel dönüşüm ile yenilenmesi için Bakanlık Yetkili Kuruluşu herhangi bir mühendislik firmasına başvurup binaları için Deprem Risk Raporu alıp, kentsel dönüşüm kredisi, vergi – harç muafiyetleri ile binalarını kendi seçtikleri müteahhit ile depreme güvenli inşaa edebileceklerdir.

Devlet, Bakanlık, Belediye, TOKİ; Kentsel Dönüşüm kapsamında evimi elimden alıp karşılığında şehrin dışında yapılacak konutlardan ev verecek mi?
Böyle bir durum söz konusu değildir. Kanunun amacı depreme dayanıksız, eski binaların vatandaş talebi ile yenilenmesi olup hak sahibi olduğunuz arsada belediyenin vermiş olduğu imara göre binanızı kentsel dönüşüm ile yeniden inşaa edebilirsiniz. Bakanlık yada Belediye tarafından Riskli alan içinde bulunan hak sahipleri de arsadaki hisselerine göre kentsel dönüşümü yapan idarenin yeni yapacağı binalardan yer alacaklardır.

Kentsel Dönüşüm Hangi İlleri Kapsamaktadır?
Kentsel Dönüşüm tüm Türkiye’de tüm illeri, ilçeleri, mahalleri hatta köyleri dahi kapsamaktadır. Kentsel Dönüşüm vatandaş talebi ile gerçekleşmektedir. Eğer eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış bir eviniz var ise Bakanlık Yetkili Kuruluşu bir mühendislik firmasına başvuruda bulunarak binanıza Deprem Risk Raporu alıp ve Kentsel Dönüşüm kanun kapsamında kentsel dönüşüm kredisi, harç – vergi muafiyet ve teşviklerinden yararlanarak binanızı Bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre siz yapacaksınız.

Riskli Yapı Nedir?
6306 sayılı kentsel dönüşüm kanun kapsamında binadan 1 kat malikinin Bakanlık Yetkili Kuruluşu bir mühendislik firmasına başvuruda bulunarak binasına Deprem Risk raporu alması sonrasında bakanlıktan tescil edilen yapı RİSKLİ YAPIDIR.

Bir Binanın Riskli Yapı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
RİSKLİ YAPILAR vatandaş talebi ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; bağlı olduğu belediyenin verdiği imara göre yeniden inşaa edilecektir. Bu aşamada kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, vergi, noter harç muafiyetleri ile belediye harç muafiyetleri ve teşviklerinden de yararlanacaklardır.

  • Binanız 2000 yılında önce yapılmış ise
  • Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış ise
  • Binanız kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve Beton Dayanımı C10 ve daha az ise
  • Bina bodrum katında rutubet, kolon, kiriş demirlerinde paslanma var ise
  • Bina bodrum katında su izolasyonu yok ise
  • Bina herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var ise
  • Bina herhangi bir katında yapılan tadilat sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş ise
  • Binanız zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklıklar var ise BİNANIZ RİSKLİ OLABİLİR.

Kentsel Dönüşüm ile Mevcut Binamıza Fazladan Kat / İmar Alabilir miyiz?
Binanıza deprem risk raporu alıp binanızı kentsel dönüşüm kapsamına soktuktan sonra binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre yapabilirsiniz. Bakanlık, belediye kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaa edilecek binalara özel bir imar yada fazla kat vermemektedir.

Kentsel Dönüşüm Kanunun Avantajları Nelerdir?
Mülk sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı kullanabilirler. Kiracılar ise yeni daire alımında devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, taşınma parası alabilirler. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye – tapu harçlarından muafiyet vardır. Daire satışında KDV oranı %1 dir. Genel olarak muafiyetlerin toplamı daire başı 20.000 TL dir.

Riskli Alan Nedir? Riskli Alan İçindeki Yeni Binalar da Yıkılır mı?
Depreme dayanıksız, eski binaların bir arada bulunduğu ve / veya binaların oturduğu zeminin kötü olduğu; Belediye, Bakanlık teknik çalışmaları ve talebi sonucu Bakanlar Kurulu kararı ile en az 15.000 m2 yüz ölçümüne sahip alanlara Riskli Alan denir. Riskli alan içinde bulunan mülk sahipleri hak sahibidir. Riskli Alanda Kentsel dönüşümü yapacak İdare ile hak sahipleri sözleşme imzalayarak mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Riskli alan içinde yeni yapılmış binalar isterler ise kapsam dışı kalabilirler.

Riskli Alan Nedir? Riskli Alan İçindeki Yeni Binalar da Yıkılır mı?
Depreme dayanıksız, eski binaların bir arada bulunduğu ve / veya binaların oturduğu zeminin kötü olduğu; Belediye, Bakanlık teknik çalışmaları ve talebi sonucu Bakanlar Kurulu kararı ile en az 15.000 m2 yüz ölçümüne sahip alanlara Riskli Alan denir. Riskli alan içinde bulunan mülk sahipleri hak sahibidir. Riskli Alanda Kentsel dönüşümü yapacak İdare ile hak sahipleri sözleşme imzalayarak mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Riskli alan içinde yeni yapılmış binalar isterler ise kapsam dışı kalabilirler.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binamızı Yıkmadan Güçlendirebilir miyiz?
Binanızı; bağlı olduğu belediye imarına göre daha az katlı yapmak durumda kalıyorsanız kanun kapsamında binada 2/3 çoğunluk takviye güçlendirme için karar aldığı takdirde binanızı yıkmadan binanızı deprem karşı takviye güçlendirme yapabilirsiniz. Takviye güçlendirme için de kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirsiniz.

Kentsel Kira Yardımını Kimler Alabilir? Ne Kadardır? Nasıl Alınır?
Kentsel dönüşüm kira yardımını; Deprem risk raporu alarak binaları kentsel dönüşüm kapsamına girmiş bina mülk sahipleri alabilir. Kira yardımı 18 ay boyunca aylık 650 TL dir. Riskli binada en az 1 yıl kiracı olduklarını belgeleyen kiracılar ise 1300 TL taşınma yardımı alabilirler.

Kentsel Dönüşüm Kredisini Kimler Alabilir? Nasıl Alınır?
Kentsel Dönüşüm Kredi Ödemesi Nasıl Yapılır?

Binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girdikten sonra binadaki malikler daire başı 100.000 TL kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. Bu kredi BAKANLIK ile anlaşmalı Bankalar aracılığı ile verilmektedir. Kentsel Dönüşüm Faiz oranları aylık %0.35 – 0.45 arasında değişmektedir. Krediyi 24 ay ila 120 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz. Burada borçlu krediyi kullanan kat malikidir. Kullanılan kredi kat malikine yada müteahhide verilmemektedir. Kredi inşaatı yapan müteahhide banka tarafından inşaatın yapım aşamasına göre hak ediş olarak verilmektedir. Böylece inşaat yapım aşaması hem banka hem de yapı denetim tarafından denetlenmiş olur.

Kentsel Dönüşüm Başvuru Aşamaları
Kentsel Dönüşüm Kredisi ve Desteğinden faydalanabilmek için gereken aşamalar aşağıdaki gibidir. Bu aşamalar konusunda Kasımoğlu İnşaat 0216 651 51 09 numaraları telefondan sizlere destek olacaktır.

1. Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

2. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus? cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı bir mühendislik firmasına başvuru yapılır.

3. BAKANLIK Lisanslı Mühendislik firmasının binanızda yapacağı teknik?inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4. Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Lisanslı Mühendislik?firması tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm ?Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

5. Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor? sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne ?Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)

6. İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının? size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız var.)? Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en? az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı? nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

7. Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

8. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit şirket bulunur. Tüm Belediye Projeleri hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9. Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.)

10. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 650TL ile sınırlı)

11. Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile? seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.

Kaynak

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS