Mersin Mezitli’de 7 milyon TL’ye 2 gayrimenkul!

Yazar:

19.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Mersin Mezitli’de 7 milyon TL’ye 2 gayrimenkul!


Mezitli Belediye Başkanlığı, Merkez ve  Eski Mezitli Mahallesi’nde bulunan arsa ve lise okul alanını satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin toplam bedeli 7 milyon 77 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatte Mezitli Belediyesi Hizmet Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00 ¨ (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 03/03/2016 saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Mahallesi:1) Merkez Mah

Pafta:29.K.II.B

Ada/Parsel:789/1

İmar durumu:Arsa

Emsal:1,50

(M²):4.524

Muhammen Bedeli:4.575.000,00 ¨

G. Teminat:137.250,00 ¨

Gün:03/03/2016

Saat: 14.15

Mahallesi:2) Eski Mezitli Mah.

Pafta:0.32.C.05.B.2.D

Ada/Parsel:979/1

İmar durumu:Lise (Okul) Alanı

Emsal:—–

inşaat yapma oyunu

(M²):6.255

Muhammen Bedeli:2.502.000,00 ¨

G. Teminat:75.060,00 ¨

Gün:03/03/2016

Saat: 15:15

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

• Teklif mektubu,

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

• İkametgah belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

• Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname,

• %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,

• İmza sirküsü (noterden),

• Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

• Şartnameyi satın aldığına dair makbuz,

• Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)

•  Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarak da, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

•  Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evraklara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

• Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

• 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EYLÜL AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT Architecture Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

29.09.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4290 ₺ 4270 ₺ 4250 ₺
İzmir 4225 ₺ 4205 ₺ 4160 ₺
Karabük 4220 ₺ 4190 ₺ 4160 ₺
Biga 4260 ₺ 4240 ₺ 4220 ₺
Payas 4220 ₺ 4190 ₺ 4160 ₺
Gebze 4220 ₺ 4200 ₺ 4180 ₺
Samsun 4290 ₺ 4290 ₺ 4230 ₺
Ankara 4280 ₺ 4250 ₺ 4220 ₺
Bursa 4290 ₺ 4270 ₺ 4225 ₺
Kütahya 4290 ₺ 4270 ₺ 4225 ₺
Sivas 4370 ₺ 4340 ₺ 4310 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ