Osmaniye Belediyesi’nden 19.8 milyon TL’ye satılık bina!

Yazar:

16.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Osmaniye Belediyesi’nden 19.8 milyon TL’ye satılık bina!


Osmaniye Belediyesi,  Alibeyli Mahallesi’nde bulunan arsa ve binayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 19 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmaniye Belediyesinden:

1 – Belediyemizce 2886 sayılı D.İ.K’ nun 35/a maddesi Belediye Meclisinin 16.11.2015Tarih ve 646 sayılı kararı ile Alibeyli Mahallesi 54 Ada Parsel 1516 m2 yüz ölçümlü, arsa + bina (eski belediye binası) satışı için 2886 sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesi göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

2 – İhale 25.02.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye 1. Kat İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 – İhale Şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir ve 500.00 TL bedel karşılığında temin edilir.

4 – Satılacak arsa+binanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

5 – İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:

1. Gerçek Kişilerin;

a – Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b – İhale tarihinin bulunduğu yılda alınmış tasdikli ikametgah belgesi,

c – Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d – İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e – Tebligat için adres beyanı,

f – İhale muhammen bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu

2. Özel hukuk tüzel kişilerin;

inşaat yapma oyunu

a – 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b – İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c – Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. bendin a,b,c,d,e,f bentlerinde istenilen belgeleri,

d – İhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 500,00 TL ihale dosya bedelini Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e – Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden 24.02.2016 tarihli alacağı belgenin aslı,

f – Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan 24.02.2016 tarihli alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini 24.02.2016 Tarih Çarşamba günü saat 17:00’a kadar İdareye (Destek hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine) vermeleri gerekmektedir.

 

Sıra No: 1

Mahalle Adı: Alibeyli

Ada: 54

Parsel: 1

Alanı (m2): 1.516

Muhammen Bedel: 19.800.000,00 TL

Geçici Teminatı TL: 595.000,00 TL

kaynak:emlakkulisi.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EYLÜL AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT Architecture Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

28.09.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4290 ₺ 4270 ₺ 4250 ₺
İzmir 4225 ₺ 4205 ₺ 4160 ₺
Karabük 4220 ₺ 4190 ₺ 4160 ₺
Biga 4260 ₺ 4240 ₺ 4220 ₺
Payas 4220 ₺ 4190 ₺ 4160 ₺
Gebze 4220 ₺ 4200 ₺ 4180 ₺
Samsun 4290 ₺ 4290 ₺ 4230 ₺
Ankara 4280 ₺ 4250 ₺ 4220 ₺
Bursa 4290 ₺ 4270 ₺ 4225 ₺
Kütahya 4290 ₺ 4270 ₺ 4225 ₺
Sivas 4370 ₺ 4340 ₺ 4310 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ