SAP2000 - ETABS - STA4CAD - TEKLA - REVİT - MS PROJECT Online Kurs Fırsatı, TIKLA

Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonunu Yükseltecek Püf Noktaları | İnşaat Gündemi

Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonunu Yükseltecek Püf Noktaları

Yazar:

19.11.2012

Kişi Okumuş

0 Yorum

Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonunu Yükseltecek Püf Noktaları


Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonunu Yükseltecek Püf Noktaları

1. Organizasyonda;
Ortak hedef
İş ve işlevlerin belirlenmesi
Bireylerin seçilmesi,
İş ve işlevlerin benzer niteliklerine göre bireylere dağıtılması
Bireylerin iş ve işlevlerini yerine getirmesi için yetkilendirilmesi
Bireyler, iş ve işlevler arasında koordinasyon
belirlenmelidir.

 

 

 

Ortak hedef

2. Organizasyonda yer alan her birey, projenin genel hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kendilerine düşen payı (bireysel hedefleri) bilmelidir.

 

İş ve işlevler

3. Organizasyon yapısı, projenin kapsadığı iş için öngörülen planlama, uygulama ve kontrol sistemleri ile uyumlu olmalı, bu nedenle öncelikle bu sistemler (Yapım yöntemleri) belirlenmelidir.
4. Yapım yöntemine göre planlama, uygulama ve kontrol sistemlerini içeren iş ve işlevler belirlenmelidir.

 

Bireyler

5. İşin yürütülmesi için gerekli olan iş ve işlevler belirlendikten sonra, bunlar gruplandırılarak, bu fonksiyonları yerine getirecek kişi, birim ve bölüm profilleri oluşturulmalıdır.
6. Gruplandırılmış iş ve işlevler için harcanacak zaman belirlenmeli, buna göre eleman sayıları ve gerek duyulacağı zaman saptanmalıdır.
7. Kişilerin mesleki eğitim ve tecrübeleri yaptıkları işe uygun olmalıdır.

 

İş ve işlevlerin benzer niteliklerine göre bireylere dağıtılması

8. Çalışanların görev, sorumluluk ve yetkilerinin neler olduğunun saptanması, görevlerin birbiriyle olan sınırlarının ve bağlantılarının çizilmesi, görev-sorumluluk arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla görev tarifleri yapılmalı ve uygulanmalıdır.
9. Personel görev tariflerinde bir personele üstesinden gelemeyeceği iş yükü verilmemelidir.
10. Personelin görev tariflerinde belirlenen işler ve harcanan zaman denetlenmeli, bazı işlere öngörülenden fazla zaman ayrılmasının diğer işleri aksatması önlenmelidir
11. Organizasyonda her işin tek sorumlusu olmalı, hiç bir fonksiyon sahipsiz kalmamalıdır.
12. Personelin yetki ve sorumlulukları hiçbir soruya ve yoruma neden olmayacak açıklıkta ve netlikte tanımlanmalı, herkese sorumluluğu oranında yetki verilmelidir.
13. Personele yaptıkları işi sürükleyip götürebilecek yetkiler verilirken, yetki kullanımları denetlenmelidir.

inşaat yapma oyunu

 

Bireyler, iş ve işlevler arasında koordinasyon

14. Şantiyede; Bilgi, Talimat, Haber akışının şekil ve niteliği, diğer bir deyişle, birim ve birimler arası iletişim, ve şantiyede geçerli olacak yönetim tarzı ve anlayışı belirlenmelidir.
15. Şantiyede koordinasyon için kullanılacak iletişimin şekli ve niteliği belirlenmelidir.
16. Düzenli periyodik iletişim gerektiren hususların;
Planlamaya uygulamaya bilgi aktarımı,
Planlamanın, uygulamaya bilgi aktarımı,
Metraj bölümünün sahaya ve planlamaya bilgi aktarımı,
Dizayn ofisinin uygulamaya bilgi aktarımı,
Uygulama bölümünün sözleşme yönetimi bölümüne bilgi aktarımı,
Muhasebe ve hakediş bölümleri arası bilgi aktarımı (Taşaron hakedişlerindeki avans, ihzarat kesintileri ),
zamanı, şekli ve bu konudaki sorumluluklar tanımlanmalı, bu hususlar kişilerin görev tariflerinde de yer almalı ve denetlenmelidir.
17. Takım üyeleri arasında açık iletişim sağlanmalıdır.
18. Şantiye içi koordinasyon, bireysel ve proje hedeflerine ilişkin performansın değerlendirilmesine imkan sağlamalıdır.
19. Programa göre işin durumunun değerlendirildiği, bu değerlendirmeye göre aksaklıklar ve ihtiyaçların belirlendiği, hedeflerin tekrar gözden geçirileceği ilgili kısım şeflerinin tam katılımı ile oluşturulacak şantiye toplantıları düzenlenmelidir.
20. Yapılan toplantılarda alınacak kararlar tüm personele ulaştırılmalıdır.
21. Toplantı gündemi, toplantı öncesi belirlenmeli ve toplantıya katılacaklara bu gündem önceden verilmelidir.
22. Toplantıların şantiyedeki çalışmaya engel olmayacak zamanlarda yapılmasına dikkat edilmelidir.
23. Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların ne şekilde uygulandığı değerlendirilmelidir.
24. Toplantı notları tarih sırasına göre düzenli olarak saklanmalıdır.
25. Şantiyede ortak duyuruların yapılacağı bir duyuru panosu bulunmalıdır.
26. Şantiyenin görünür bir yerine çalışanların istek ve şikayetlerini bildirebilmelerine imkan sağlayacak bir kutu konmalıdır.

 

Dökümantasyon

27. Şantiyede, döküman endeksleme sistemi oluşturulmalı ve çalışma dosyasından başlayarak arşiv dosyasına kadar dosyalama, güncelliğin takibi, ilişkilendirme, yönlendirme, referans verme ve sistemli arşivleme işlemleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
28. Yönetimin şantiye için belirlediği hedeflerin düzenli bir şekilde dökümante edilerek tüm çalışanlara iletilmesi sağlanmalıdır.

 

Personele sağlanan imkanlar

29. Personele sağlanacak imkanlar çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açmayacak şekilde belirlenmelidir.
30. Şantiye çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimler saptanmalı ve buna bağlı bir eğitim planı hazırlanmalıdır.

 

İşe yeni girişler ve işten ayrılmalar

31. Planlama çalışmaları gözönünde tutularak personel takviyesi veya azaltılmasına ilişkin çalışmalar işin hızını ve maliyetini etkilemeyecek şekilde yürütülmelidir.
32. Herhangi bir veya birden çok personelin işten ani ayrılması durumunda işlerin aksamadan devam edebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
33. Yeni işe başlayanlar için oryantasyon programları düzenlenmelidir.

 

Diğer

34. Şantiye organizasyonu yapılırken, teklifte düşünülen organizasyon yapısı ve personel sayısı da dikkate alınmalı, farklı bir yapılaşma oluyorsa gerekçeleri açıklanmalı ve teklif grubuna geribildirim yapılmalıdır.
35. Fazla mesaiye neden olan işler belirlenmeli ve fazla mesainin gerekliliği değerlendirilmelidir.
36. Fazla mesai çalışmaları kontrol edilmelidir.
37. İşin yapısı gereği bir süre için boşa çıkacak elemanların (örneğin işin durması, kış mevsimi vb.) şantiye içi veya dışında nasıl değerlendirileceği planlanmalıdır.
38. Yıllık izin başvuruları önceden yapılmalı, izine gidecek çalışanın yerine görevlendirilecek personel belirlenmeli, izinler şantiyedeki işleri aksatmamalıdır.
39. Çalışma ortamının fiziksel şartları çalışmaya uygun olmalıdır. (Isıtma, havalandırma, aydınlatma vb.)
40. Çalışanlar arasında çatışmalar yaşanmamasına dikkat edilmelidir.
41. İşe geliş ve gidiş saatlerine tüm personelin titizlikle uyması sağlanmalıdır.
42. Tüm çalışanların maliyet ve zaman bilinciyle kaynakları etkin ve ekonomik biçimde kullanabilmeleri sağlanmalıdır.
43. Belirli zamanlarda şantiye yönetiminin çalışanlar arasındaki arkadaşlık bağlarını olumlu yönde geliştirmek amacıyla iş dışı toplantılar düzenlemesinde fayda vardır.

 
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

cemkafadar.wordpress.com

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler : , ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

30.10.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4690 ₺ 4660 ₺ 4630 ₺
İzmir 4495 ₺ 4470 ₺ 4420 ₺
Karabük 4600 ₺ 4550 ₺ 4500 ₺
Biga 4560 ₺ 4540 ₺ 4520 ₺
Payas 4560 ₺ 4530 ₺ 4500 ₺
Gebze 4620 ₺ 4590 ₺ 4560 ₺
Samsun 4610 ₺ 4610 ₺ 4540 ₺
Ankara 4620 ₺ 4590 ₺ 4560 ₺
Bursa 4550 ₺ 4530 ₺ 4485 ₺
Kütahya 4550 ₺ 4530 ₺ 4485 ₺
Sivas 4670 ₺ 4640 ₺ 4610 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ