Sıva ve Harçlı İmalatlarda Nelere Dikkat Edilmelidir

Yazar:

13.10.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

Sıva ve Harçlı İmalatlarda Nelere Dikkat Edilmelidir


Sıva, zayıf duvar malzemesini korumak, su ya da rutubetin geçmesini önlemek, düzgün olmayan yüzeyleri düzeltmek, ipine ve şakülüne getirmek amacı ile yapılır.

Dış sıvalar genelde tamamen çimentolu olur. İç sıvalar çimentolu olabildiği gibi kireç-çimento karışımı harçla, temdit edilmiş (içine az kireç katılmış çimentolu) harçla ya da bugün pek kullanılmayan sadece kireç harcı ile yapılabilir.

1. Çimento sıvalar; tekrar tekrar ve iyice ıslatılmış yüzeyler üzerine uygulanmalı, yerine ve mevsimine göre yeterli bir süre ıslak tutulmalıdır.

2. Sıva yapılacak mahalde don olsılığı olduğu sürece sıva işlemi yapılmamalıdır.

3. Su veya rutubete açık yerlerde yapılacak yüksek dozajlı çimentolu sıvalarda kum granülometresinin harca maksimum direnci verecek şekilde seçilmesi ve sıva yüzeylerinin daha dikkatli ve devamlı olarak basınçla perdahlanması lazımdır.

4. Duvar sıvaları kaba ve ince olmak üzere genellikle iki kat yapılmalıdır. Birinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra kaba yüzeyi, ince sıvanın iyice kaynaması için, mala ile sık sık çizilmelidir. Duvar malzeme ve inşaat tarzının imkan verdiği hallerde tek kat sıva yapılabilir.

5. Sıvada mutlaka mastar kullanılmalıdır.

6. Sıva kalınlığı sarf edilen malzeme miktarının bulunması için sık sık kontrol edilmelidir. Böylece teorik sarfiyat ile gerçek sarfiyat arasındaki fark bulunarak malzeme ikmal programı ve sıva işçilik miktarı revize edilmelidir.

7. Kaba sıva işlerinde orta kum (1-3 mm.) ince sıva ve derz işlerinde ise mil kumu kullanılmalıdır. Bu kum kullanılmadan önce serilerek tamamıyla kurutulduktan sonra delikleri 1mm. olan salıncak eleklerden geçirilmelidir.

8. Sıvaya başlamadan önce sıva yapılacak yüzeydeki taşmış harçlar ve diğer bulaşıklar kazınıp temizlenmeli, duvar yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri bol su ile ıslatılmalı ve gerekirse yıkanmalıdır.

9. Duvarın sıva suyunu emmesini önlemek için sıva aralıklı olarak ve gereği kadar ıslatılmalıdır.

10. Dış yüzeylerdeki sıvaların şiddetli güneş ve fazla rüzgarlı havada yapılması uygun değildir.

11. Duvarı teşkil eden malzeme zamanla don ve başka etkilerle bozulmuş ise, gerekli düzeltme yapılmadan sıvaya başlanmamalıdır.

12. Sıva yapılacak duvar örülürken derz yerleri olduğu gibi bırakılmalı, mala çekilmemelidir.

13. Duvar harcı iyice kuruduktan sonra sıva yapılmalıdır.

14. Sıva yüzeylerinin düşey ve düzlem olarak mastarında yapılmasını sağlamak için en çok 2 mt ara ile anolar hazırlanmalıdır. Anolara ve kasalara uyularak duvar yüzü mastarında sıvanmalıdır.

15. Kaba sıva iyice sertleştikten sonra ince sıva yapılmalıdır.

16. İnce sıva yüzeyleri istenilen şekle göre tirfil, tahta ya da demir mala ile düzgün yüzey elde edilinceye ve çatlak kalmayıncaya kadar perdahlanmalıdır.

ofis mobilyaları

17. Duvar yüzeyinde sıvanması gereken metal ve ağaç yüzeyler varsa bu yüzeylerin tel ya da deplüvaye gibi malzemeler ile kaplanmasından sonra sıva yapımına geçilmelidir.

18. Sıva kaplama ya da pervaz altına girdiği takdirde, girme payı en az 2 cm. olmalıdır.

19. Pervazsız kapılarda kasalara birleşen sıvada, birleşme yerlerinde çatlakları önlemek için ara kesiti fuga yapılmalı veya başka bir tedbir alınmalıdır.

20. Üzerine kaplama yapılacak yerlerde yalnız kaba sıva yapılmalı ve yüzeyi mala ile çizilerek pürüzlettirilmelidir. Üzerine yalıtım veya yapıştırma yapılacak yerlerde ikinci kat ince sıva yüzeyleri demir mala ile ayrıca perdahlanmamalıdır.

Rabiç sıva

21. Rabiç sıvalar, duvar ve tavanlarda bir karkasa bağlanan sıvateli üzerine vurulan, hafif bölme ya da asma tavan sıvalarıdır.

22. Önce, karkas araları en çok 20 cm de (40-45 cm uygun olur) bir 8-10 cm yuvarlak demirlerle her iki istikamette bölünmelidir.

23. Sıva teli levhaları birbiri üzerine ortalama 2 cm binecek şekilde gerilerek en çok 15 cm’ de bir galvaniz tel ile karkasa tespit edilmelidir.

24. Rabiç sıva üç kat uygulanmalıdır.

25. Birinci kat temel tabakasında, demire ve sıva teline zarar vereceği için alçı kullanılmamalıdır.

26. Harç sıva teli üzerine iyice bastırılmalı, sıva telinin arkasından da çıkmalı telin ön yüzünü tümüyle örtmelidir.

27. Temel tabakası iyice sertleştikten sonra 2. ve 3. katlar normal düz sıva yapım koşullarına göre uygulanmalıdır.

Harçlar

28. Harç, toprak ve yabancı madde ile karışmaması için saç, tahta ya da beton döşeme gibi bir platformda hazırlanmalıdır. Taşıma sırasında da aynı hususlara dikkat edilmelidir.

29. Harç yapmak için kullanılacak suyun miktarı mevsim ve karışımda kullanılacak malzemenin su emme kabiliyetine ve kullanılacak yere göre değişmek üzere ihtiyaca uygun olarak saptanmalıdır.

30. Çimento harcı, yapılır yapılmaz kullanılmalıdır. Bir saatten fazla beklemiş çimento harcının kullanılmasına izin verilmemelidir.

31. Normal çimento yerine, çabuk sertleşen çimento ile harç yapılması halinde harç, tekneler içinde azar azar yapılmalı çabuk karıştırılıp hemen kullanılmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

17.01.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 11560 ₺ 11480 ₺ 11400 ₺
İzmir 11350 ₺ 11250 ₺ 11150 ₺
Karabük 11400 ₺ 11300 ₺ 11200 ₺
Biga 11400 ₺ 11320 ₺ 11200 ₺
Payas 11310 ₺ 11230 ₺ 11150 ₺
Gebze 11450 ₺ 11370 ₺ 11250 ₺
Samsun
Ankara 11550 ₺ 11450 ₺ 11350 ₺
Bursa 11500 ₺ 11400 ₺ 11300 ₺
Kütahya
Sivas 11350 ₺ 11260 ₺ 11200 ₺
Detaylı Görünüm


BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS