TOKİ Ataköy’ü savundu ama…

Yazar:

28.01.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

TOKİ Ataköy’ü savundu ama…


TOKİ, Ataköy sahillerinde izinsiz yapılaşma haberlerine itiraz etti.

Radikal gazetesinden Ömer Erbil’in haberiyle gündeme gelen Ataköy sahili tartışmaları devam ediyor. Söz konusu haberin ardından TOKİ yaptığı açıklamalarla doğal sit alanı üzerinde inşaat çalışması gerçekleştirdiğini reddetse de, kurumlardan yapılan açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Erbil, konunun detaylarını bir kez daha kaleme aldı.

İşte o bugünkü Radikal gazetesinde yer alan o haber:

“Geçen hafta Ataköy sahil şeridinde yaşanan betonlaşmayı ‘Ataköy sahilde skandal’ başlığı ile duyurmuştuk. TOKİ bu haberimize oldukça geniş bir açıklama yaparak itiraz etmiş. Açıklamayı özetle yanda okuyabilirsiniz.
Gelelim detaylarına. TOKİ açıklamasında diyor ki, tüm kurum ve kuruluşlardan resmi izinler alındı. 1 No’lu Koruma Kurulu diyor ki; kurumumuzdan yeni yapılaşma ile ilgili alınmış bir izin yok. Nasıl oluyor da devletin iki kurumu farklı resmi açıklama yapıyor. Ya da hangisi doğruyu söylüyor? Aslında İstanbul ‘daki imar planlarında, yapılaşma izinlerinde ne tür hülleler yapıldığını bilenler bu açıklamanın ne anlama geldiğinin farkında. Kısacası minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. 16/9 Kuleleri, Likör Fabrikası yerine yapılan gökdelenler, Bakırköy46 gibi projeler de kâğıt üzerinde resmi izinleri alınmış olarak yapılmıştı. Ancak bu verilen izinlerin hukuka aykırı oldukları mahkemelerce daha sonra hep tescillendi.

Karara göre kurul

1 No’lu Koruma Bölge Kurulu doğruyu söylüyor. Kendilerine yapılan bir başvuru yok. Çünkü 1 No’lu Koruma Kurulu, Ataköy sahildeki yapılaşmaya en başından beri karşıydı. Bunu bildikleri için de kurulun yetki alanındaki sınır önce değiştirildi. Bu kurulun sınırı Avcılar ve Silivri’ye kadar olan alana kaydırıldı. Bakırköy, Zeytinburnu bölgesi için 7 No’lu Koruma Kurulu oluşturularak Ataköy sahildeki yetki bu kurula verildi. Yeni koruma kurulu 2 yıl görev yaptıktan sonra yetki alanını yeniden 1 No’lu Kurul’a devretti. 7 No’lu Kurul, hop 2 No’lu Yenileme Alanları Koruma Kurulu oluverdi. Sorunlu olan yenileme alanları da ne hikmetse bu kurula devredildi. Kamuoyunda çokça tartışılan Sulukule, Fener – Balat, Ayvansaray, Yedikule Bostanları da bu kurulun yetki alanındaydı. Son operasyon da sadece 2 No’lu Yenileme alanlarına bakan kurulun elemanları gözaltına alındı.

Kimse neyin olup bittiğini bile anlayamadan tarihi Baruthane binası etrafındaki (160 parsel haricindeki) parsellerin koruma kurul kararları 7 No’lu Kurul tarafından çözülmüş oldu. Ancak bu arada Baruthane binalarının bulunduğu 160 parselle ilgili proje TOKİ tarafından yetiştirilemeyince bu arazinin kaderi yine 1 No’lu Koruma Kurulu’na kaldı. 1 No’lu Kurul’un açıklamasında da denildiği şekli ile kurul restorasyon projelerini onaylamış, yeni bir inşaat yapımı ile ilgili kendilerine bilgi dahi verilmemişti. Çünkü bu noktada devreye Tabiat Varlıkları Komisyonu girdi. Daha önce ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları’ ismi ile anılan kurullar ikiye bölünmüş, doğal sit alanları ve anıt ağaçların bulunduğu arazilerde karar verebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kurulmuştu. Bu kurul Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yönetiliyor ve denetleniyor. Üstelik kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının çakıştığı noktada son söz ‘Tabiat Varlıkları’nın olacak şeklinde bir yönetmelik çıkarılınca sorun otamatik olarak ortadan kalktı. 1 No’lu Koruma Kurulu’na sormaya bile gerek görmeden 160 parseldeki yapılaşma izni ‘Tabiat Varlıkları’ komisyonundan geçirilmiş oldu. Tıpkı Likör Fabrikası’nda olduğu gibi. Orada da 2 No’lu Kültür Varlıkları Kurulu gökdelen yapılmasına izin vermeyince aynı hülle ile izni Tabiat Varlıkları Komisyonu vermişti. Zaten izinler de hemen hemen aynı tarihlerde çıkarıldı. Doğal alanları koruma görevi olan Tabiat Varlıkları Komisyonu tescilli yapılar ve arkeolojik alanlar hakkında yetkiye sahip olunca işte bu sonuçlar ortaya çıkar oldu. Ancak Likör Fabrikası’nda idare mahkemesi inşaat ruhsatı ve plan değişikliklerini nasıl iptal ettiyse Ataköy sahil için de beklenen son aynı olacaktır. Çünkü buradaki yapılaşma hem 2863 hem 3194 sayılı yasalara aykırılıklar oluşturuyor.

Emsal 4’e katlandı

inşaat yapma oyunu

TOKİ açıklamasında ’emsal düşürüldü’ deniyor. Sadece 160 parselde parsel alanı 59 bin metrekare, 2 emsale göre olması gereken inşaat alanı 119 bin metrekare iken, ruhsat alınan inşaat alanı 213 bin metrekare. Bosphorus tarafından yapılan 162 parseldeki parsel alanı da 14 bin metrekare iken kapalı inşaat alanı 65 bin metrekare olarak ruhsatlandırıldı. Yani emsal 4’e katlanmış durumda.

TOKİ: Her şey yasalara uygun

160 parselde 20.03.1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanan Ataköy Otel-Çarşı Kompleksi Projesi öncelikle İdaremizce onaylandıktan sonra yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili tüm resmi kurum onayları da tamamlanmıştır. Bu kapsamda TOKİ tarafından onaylanan 160 parseldeki avan projeye ilişkin;

14.02.2012 tarih ve 111 sayılı İstanbul VII Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile 160 parsel üzerinde bulunan tescilli Baruthane yapılarına ilişkin rölöve ve rölöve analiz paftaları onaylanmıştır. Ayrıca Kurul kararında Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce kazı çalışması yapılması istenilmiş, bu kapsamda 25.04.2012 tarih ve 1174 sayılı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yazı eki 20.04.2012 tarihli raporu tamamlanarak Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na iletilmiştir. Söz konusu Müzeler Müdürlüğü raporu, alanda yapılması planlanan yapılar göz önünde bulundurularak hazırlanmış, raporda mimari proje-vaziyet planında çalışma yapılan bölgeler gösterilmiştir. 17.05.2012 tarih ve 177 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile tescilli yapılara ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 25.04.2012 gün ve 1174 sayılı yazısı ekinde iletilen 20.04.2012 tarihli uzman raporu doğrultusunda Restitüsyon Projeleri onaylanmıştır. 26.07.2012 tarih ve 244 sayılı İstanbul I Numaralı Kurulun Kararı ile tescilli yapılara ilişkin Restorasyon projesi onaylanmış olup, parselde bulunan ağaçlar ve tescilli ağaçlar ile ilgili olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir.

160 parsele ilişkin 02.07.2012 tarih ve 03-32 sayılı İstanbul 3. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Kararı ile üzerinde tescilli yapılarında gösterildiği, yapılması düşünülen Ataköy Otel-Çarşı Kompleksi mimari Avan Projesi ile ilişkisinin gösterildiği projeler onaylanmıştır.

31.01.2012 tarih ve 21489 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün yazısı ile avan proje onaylanarak gereği için Bakırköy Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığı’nca 12.03.2013 tarih ve 573 no ile inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.

Söz konusu parsel üzerinde bulunan ağaçlar ve tescilli ağaca ilişkin olarak hazırlatılan ağaç transplantasyon raporu ve ekindeki ağaç taşıma planları İstanbul 5 no’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun 13.06.2013 tarih ve 05-132 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bu Komisyon kararı doğrultusunda bir kısım ağaçların bakımı yapılmıştır.
1991 yılında onanmış 1/1000 ölçekli imar planındaki 2 emsal çevre ve kamu menfaati gözetilerek 1.40 emsale düşürülmüş, yapılmaya çalışılan tüm karalamaların aksine bölgeye sunulacak hizmette kamu yararı ön planda tutulmuştur. İmar planında 20 metre olan kıyı kenar çizgisi çekme mesafesi düzenlenerek kıyı çizgisi 50 metreye çıkartılmış kıyıda 50 metre genişliğinde kamunun kullanımına alanlar ayrılarak, proje bu şekilde 06.12.2012 tarih ve 34 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Kararı ile onaylanmıştır. Sonuç olarak; Bu çalışmalarla birlikte yıllardır atıl kalan, halkın kullanımına kapalı tutulan ve değişik amaçlara alet edilen bu kamu parseli 1991’de yapılan ama bir türlü uygulanamayan imar planındaki amaca uygun ancak olumlu iyileştirme yapılarak uygulamaya konulan bir nitelik kazanmakla kalmayacak, elde edilen gelirle de kentsel dönüşüm projeleri ile dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır.”

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EYLÜL AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT Architecture Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL

İlgili Terimler : ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

25.09.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4190 ₺ 4170 ₺ 4150 ₺
İzmir 4135 ₺ 4115 ₺ 4070 ₺
Karabük 4140 ₺ 4110 ₺ 4080 ₺
Biga 4130 ₺ 4110 ₺ 4090 ₺
Payas 4120 ₺ 4090 ₺ 4060 ₺
Gebze 4120 ₺ 4100 ₺ 4080 ₺
Samsun 4210 ₺ 4210 ₺ 4150 ₺
Ankara 4210 ₺ 4180 ₺ 4150 ₺
Bursa 4200 ₺ 4180 ₺ 4135 ₺
Kütahya 4200 ₺ 4180 ₺ 4135 ₺
Sivas 4270 ₺ 4240 ₺ 4210 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ