-

yakan aydınlatma


Binası yıkılacak kişilere devlet nasıl yardımcı olur?

Yazar:

11.02.2016

Kişi Okumuş

0 Yorum

Binası yıkılacak kişilere devlet nasıl yardımcı olur?

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


Halk arasında Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun amacı: Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kentsel dönüşüm ile şehrin genel görünüşünü, dokusunu bozan, çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmanın ortadan kaldırılması , ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların herhangi bir afet durumunda olası zararlarının önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.Çağdaş şehircilik ilkeleri ile planlı bir dönüşüm amaçlanmaktadır.

Binalar için risk tespiti bina malikleri tarafından yaptırılabileceği gibi bakanlık veya idare tarafından da yaptırılabilecektir.Bakanlık veya idare tarafından yaptırılan tespite karşı 15 gün içerisinde kat malikleri itiraz edebileceklerdir.

Binası yıkılacak kişilere devlet nasıl yardımcı olacaktır?

6306 Sayılı Kanunun 5. Maddesi “Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” Demektedir.Buna göre riskli yapıların yıktırılması sırasında ,konut veya işyeri farkı gözetilmeden binada bulunan malik , kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri ya da bunların yerine geçmek üzere kira yardımı yapılabilecektir.

Yıkımı yapılan binalardaki bağımsız bölüm sahiplerinin tapudaki durumu nasıl olacaktır?

6306 Sayılı Kanunun 6 Maddesi : Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder.? demektedir Yıkılan yapılardaki bağımsız bölüm sahiplerinin hakları, hisseleri oranında arsa payı olarak tapuya tescil edilecektir.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılacak işlemlerde aranılacak çoğunluk nedir, aksine durumda ne olacaktır?

Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlere ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacaktır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

Adana Ekspres/ Av. Ahmet ÇOLAK

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi’ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS