Emlak Konut GYO’dan Maslak 1453 Projesi Hakkında Açıklama

Yazar:

31.03.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

Emlak Konut GYO’dan Maslak 1453 Projesi Hakkında Açıklama

Bugün Haber Türk gazetesinde çıkan “Maslak 1453 durdu!” haberine karşılık Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndan bir açıklama geldi. Açıklama şu şekilde:

“İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesine ait 11.08.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2010/2480 E. Sayılı dosyasıyla açılan davada mahkeme 10.12.2012 tarihli kararı ile davanın reddine karar vermiştir. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkkent Şubesi tarafından İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 2010/2300 E. Sayılı dosyasıyla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 Meclis üyesi tarafından İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 2010/2191 E. Sayılı dosyasıyla açılan davalarda dava konusu imar planlarının iptaline karar verilmiştir. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin kararı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin kararı Şirketimiz tarafından temyiz edilmiştir. İstanbul 1. İdare Mahkemesi kararı da Şirketimiz tarafından temyiz edilecektir.

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesine ait 11.08.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aleyhine vaki itirazlar üzerine söz konusu imar planında enerji nakil hattının deplasesi ve yol akslarının yetersizliği göz önüne alınarak emsal artışı yapılmaksızın revizyon imar planları hazırlanmış ve bu planlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.09.2011 tarih, 103140 sayılı Oluru ile onaylanarak dağıtımı yapılmış, 1/1000 ölçekli planlar 21.10.2011 tarihinde Şişli Belediyesinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar ise 29.11.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkmıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16.09.2011 tasdik tarihli revizyon planların, plan hükümlerinde nitelikli proje yapımına imkan verecek şekilde plan notlarında düzenleme yapılmış olmasına karşın söz konusu plan notlarının uygulama aşamasında plan ana kararlarını etkileyecek biçimde kullanıldığını tespit etmiş ve plan notlarında değişiklik yapmıştır. Söz konusu değişiklik 14.05.2012-12.06.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Dolayısıyla Maslak 1453 projesi yürürlükte bulunan 2011 yılında onanlı imar planlarına göre alınmış ruhsata dayalı olarak devam etmekte, projede hukuki ve idari yönden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Sonuç olarak; İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin iptal kararları projeyi hiçbir surette etkilememektedir.”

Kaynak: Arkitera

inşaat mühendisliği programları

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

YorumunuzGÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

19.03.2019 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 3320 ₺ 3320 ₺ 3360 ₺
İzmir 3230 ₺ 3265 ₺ 3295 ₺
Karabük 3220 ₺ 3260 ₺ 3260 ₺
Biga 3260 ₺ 3285 ₺ 3310 ₺
Payas 3220 ₺ 3250 ₺ 3280 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ