“İnşaat ve AVM ile çakılacağız”

Yazar:

25.07.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

“İnşaat ve AVM ile çakılacağız”


Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı (EB­SO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li İb­ra­him Gök­çü­oğ­lu, ül­ke­nin ge­li­şi­min­de esas un­su­run üre­tim ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Tür­ki­ye­’nin; in­şa­at ve AVM ile de­ğil, sa­na­yi ile ge­li­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Gök­çü­oğ­lu, “Biz sa­de­ce ken­di­mi­zi al­da­tı­yo­ruz. Bu sis­tem­le gi­der­se­niz, Yu­na­nis­tan gi­bi ça­kı­lır­sı­nız. Pe­ra­ken­de AV­M’­yi bir se­ne­de ku­rar­sı­nız, ama, sa­na­yii ku­ra­maz­sı­nız. Bi­zim ne mar­ka­mız ne pa­ten­ti­miz var. Ken­di ha­li­miz­de yu­var­la­nıp gi­di­yo­ru­z” de­di.

inşaat yapma oyunu

‘Çıkmaza girebiliriz’
İs­tih­dam so­ru­nu­nun çö­zü­mün­de mes­le­ki eği­ti­min öne­mi­ni vur­gu­la­yan Gök­çü­oğ­lu, “Sek­tö­rel is­tih­dam oran­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da ol­duk­ça dü­şük se­vi­ye­de­yiz. Bu­gün ‘Her ai­le 3 ço­cuk yap­sı­n’ di­yo­ruz. İs­ter­se­niz 4 ço­cuk ya­pın, ama, sa­na­yi­ini­zi ge­liş­ti­re­mez­se­niz, Hin­dis­tan gi­bi olur­su­nuz. O ne­den­le ül­ke­nin ge­le­ce­ği bi­linç­li pro­je­ler­le be­lir­len­me­li. Eği­tim sis­te­mi­ne de bak­tı­ğı­nız­da; Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­si me­zun olun­ca gi­di­yor gü­ven­lik­çi olu­yor. Sa­na­yi­de is­tih­dam ede­cek ele­man bu­la­mı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, aynı konuda önceki gün uyarılarda bulunmuş, ”Üretmeden, hak etmeden, dışarıdan sağlanan kredi ile AVM’lerden lüks alışveriş, lüks konut. Bu, Türkiye’yi çıkmaza sokabilir” demişti.

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.

İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

Online İnşaat Mühendisi ve Mimar Kursları

İlgili Terimler : ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

03.12.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 5130 ₺ 5100 ₺ 5070 ₺
İzmir 4995 ₺ 4970 ₺ 4920 ₺
Karabük 5100 ₺ 5050 ₺ 5000 ₺
Biga 5020 ₺ 5000 ₺ 4980 ₺
Payas 4960 ₺ 4930 ₺ 4900 ₺
Gebze 5060 ₺ 5030 ₺ 5000 ₺
Samsun 5150 ₺ 5150 ₺ 5080 ₺
Ankara 5120 ₺ 5090 ₺ 5060 ₺
Bursa 5065 ₺ 5040 ₺ 4990 ₺
Kütahya 5065 ₺ 5040 ₺ 4990 ₺
Sivas 5070 ₺ 5040 ₺ 5010 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ