Tekniker ve Teknik Öğretmenler Şantiye Şefliği Yapamayacak

Yazar:

12.10.2020

Kişi Okumuş

1 Yorum

Tekniker ve Teknik Öğretmenler Şantiye Şefliği Yapamayacak


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA “ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ÜZERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

23.09.2020

Danıştay tarafından “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddeleri üzerine verilen kararın gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 23 Eylül 2020 tarihinde yazı gönderildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle dava açılmış; Danıştay ilgili Dairesince bir kısım maddeler bakımından yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Kararının akabinde; kararının gerekçeleri de göz önünde bulundurularak gereğinin yerine getirilmesi zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı yazılmıştır.

“ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”TE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARII VERİLDİ

21.09.2020

02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay tarafından bir kısım maddeler bakımından yürütmenin durdurulması taleplerimizin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Açılan davada Danıştay ilgili Dairesince  ‘3194 sayılı Yasa uyarınca şantiye şefinin mutlaka “mimar” veya “mühendis” olması gerekmediği’ gerekçesiyle mühendis ve mimarlarla birlikte tekniker ve teknik öğretmenlerin de sayıldığı şantiye şefi tanımına ilişkin yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar verildi.

ofis mobilyaları

Bununla birlikte Danıştay ilgili dairesince “Bu durumda, tekniker ve teknik öğretmenlerin şantiye şefi olarak belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların büyük bir bülümünde, yeterli objektif bir sınırlandırma ve bilimsel bir kriter getirilmeden şantiye şefliği gibi yapıların, mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının uygulanması görevini yerine getirmelerine olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı, bu denli geniş bir alanda şantiye şefliği görevinin tekniker ve teknik öğretmene verilemeyeceği sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle , yeterli objektif bir sınırlandırma ve bilimsel bir kriter getirilmeden tekniker ve teknik öğretmenlere bu denli geniş bir alanda şantiye şefliği görevi verilmesinin hukuka aykırı olduğundan bahisle Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının yürütmesi durduruldu.

Kaynak : http://www.tmmob.org.tr/icerik/santiye-sefleri-hakkinda-yonetmelikte-yurutmenin-durdurulmasi-kararii-verildi

Sonuç :

Söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar, inşaat teknikerleri ve yapı öğretmenleri şantiye şefliği görevini yapamayacaklardır.

Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir, alınan kararı doğru buluyor musunuz ?

Tekniker ve öğretmenlere ne zaman yetki verilmişti : Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Sercan
13 Ekim 2020 - 00:13

23 yaşında proje amirligi yapmış bir boya teknikeri olarak uzmanlik gerektiren şantiyelerde iş uzmanlığı olmayan kişileri sadece isg nedeniyle şef yapılması geriye götürecek inşaat sektörünü

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

01.10.2021 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 7200 ₺ 7170 ₺ 7140 ₺
İzmir 7085 ₺ 7060 ₺ 7000 ₺
Karabük 7150 ₺ 7075 ₺ 7000 ₺
Biga 7030 ₺ 6990 ₺ 6950 ₺
Payas 7080 ₺ 7040 ₺ 7000 ₺
Gebze 7100 ₺ 7070 ₺ 7040 ₺
Samsun
Ankara 7160 ₺ 7130 ₺ 7100 ₺
Bursa 7185 ₺ 7160 ₺ 7100 ₺
Kütahya
Sivas 7110 ₺ 7080 ₺ 7050 ₺
Detaylı Görünüm


BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS