Türk inşaat firmaları Avrupa’nın yıldızı oldu

Yazar:

28.09.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum

Türk inşaat firmaları Avrupa’nın yıldızı oldu


Türk inşaat firmalarının başarısı ülke sınırlarına taştı. Yüzlerce projenin en iyi mimari, gayri menkul, iç tasarım ve yapı geliştirme kategorilerinde yarıştığıödül töreninde aralarında Sur Yapı, İnanlar İnşaat, Dap Yapı, Özak GYO, Viatrans-Meydanbey projeleriyle ödüle layık görüldü. Avrupa’nın en iyi kentsel yenileme projesi ise Gap İnşaat tarafından projelendirilen Tarlabaşı 360 oldu.

300 milyon dolarlık yatırım

Tar­la­ba­şı­’n­da top­lam ya­tı­rım de­ğe­ri­nin 300 mil­yon do­la­ra yak­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Yet­gin, ofis­le­rin yüz­de 80’in­de sa­tış­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Ko­nut­la­rın sa­tı­şı­na ise ka­sım ayın­da baş­la­na­cak. Bu yıl için­de ikin­ci sa­tı­şa çı­ka­cak pro­je Ye­ni­bos­na­’da yük­se­le­cek. Ku­yum­cu­kent­te 15 bin metreka­re ara­zi­de 60 met­re­ka­re ofis ver ti­ca­ri alan­lar ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım de­ğe­ri 200 mil­yon li­ra ola­rak ön­gö­rü­len kar­ma ya­pı­da ko­nut­la­ra da yer ve­ri­le­cek.

İstanbul organizasyona talip oldu

Dünyanın en saygın gayrimenkul ödülllerinden biri kabul edilen International Property Awards Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri bölgesel yarışması olan Arupa Gayrimenkul Ödülleri, uluslararası jüri kurulu aracılığıyla bugünün ve geleceğin en iyi yapılarını seçiyor. Türkiye bu organizasyona ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

Şansımız yüksek

Organizasyon heyeti ön görüşmelerin yapıldığı Türkiye’nin şansının yüksek olduğunu Fransa ve Rusya ile görüşmeler tamamlandıktan sonra son kararı açıklayacaklarını dile getirdi.

inşaat yapma oyunu

Okmeydanı’nda binalar 9 katı geçmeyecek

Tar­la­ba­şı­’n­da ba­şa­rı­lı bir dö­nü­şü­me im­za at­tık­la­rı­nı be­lir­ten Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Mis­bah De­mir­can şim­di de Ok­mey­da­nı­’nı dö­nüş­tü­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Böl­ge hal­kı ile gö­rüş­me­ler yap­tık­la­rı­nı ak­ta­ran De­mir­can şöy­le ko­nuş­tu;

35 metrelik cadde

“Bu­ra­da ya­pa­ca­ğı­mız dö­nü­şüm göz ka­maş­tı­ra­cak. Bi­na­lar 9 ka­tı geç­me­ye­cek. 35 met­re bü­yük­lü­ğü olan cad­de ya­pa­ca­ğız. Gö­rüş­tü­ğü­müz ki­şi­le­rin yüz­de 95’i dö­nü­şü­me ‘evet’ de­di. Pro­je­ye  ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar da şim­di­den il­gi gös­te­ri­yor.”

EMİNE AÇAR – BUGÜN GAZETESİ

kaynak: emlak.bugun.com

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi'ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.İnşaat Gündemi'ne Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EYLÜL AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT Architecture Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

21.09.2020 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 4210 ₺ 4190 ₺ 4170 ₺
İzmir 4155 ₺ 4135 ₺ 4090 ₺
Karabük 4160 ₺ 4130 ₺ 4100 ₺
Biga 4160 ₺ 4140 ₺ 4120 ₺
Payas 4150 ₺ 4120 ₺ 4090 ₺
Gebze 4140 ₺ 4120 ₺ 4100 ₺
Samsun 4200 ₺ 4200 ₺ 4140 ₺
Ankara 4240 ₺ 4210 ₺ 4180 ₺
Bursa 4220 ₺ 4200 ₺ 4155 ₺
Kütahya 4220 ₺ 4200 ₺ 4155 ₺
Sivas 4290 ₺ 4260 ₺ 4230 ₺
Detaylı Görünüm
kiralık jeneratör

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ